Чорна Наталія Валеріївна

Доцент кафедри романської філології, кандидат філологічних наук.

Дата і місце народження: 6 квітня 1973 року, місто Красноярськ, Росія.

У 1998 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію філолога, викладача іспанської та англійської мов та літератур.

Кандидат філологічних наук (у травні 2009 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.05 – романські мови на тему: «Лінгвостилістичні особливості іспаномовного художнього дискурсу постмодерну (на матеріалі сучасних латиноамериканських новел)».

Наукові інтереси: лінгвістика тексту, когнітивна лінгвістика та лінгвоконцептологія, комунікативна лінгвістика, психолінгвістика, соціолінгвістика.

Викладає курси:

  • Комунікативні стратегії іспанської мови,
  • Теоретична граматика сучасної іспанської мови,
  • Теорія та практика перекладу з першої мови,
  • Історія іспанської мови,
  • Загально-теоретичний курс іспанської мови

E-mail: natamar@i.ua

Основні публікації:

  1. навчальний посібник «Комунікативні стратегії. Літературний текст: аналіз та коментар»,
  2. навчальний посібник «Практикум з перекладу юридичних текстів»,
  3. «Методичні рекомендації з лінгвістичного аналізу тексту: El cuento latinoamericano»,
  4. «Методичні рекомендації з практики іспанської мови для самостійної роботи над темою «La comida»,
  5. «Методичні рекомендації з практики іспанської мови: Medios de comunicación».