Гуменюк Олександр Олександрович

 Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу

Дата і місце народження: 26 лютого 1958 року, м. Христинівка Черкаської області.

1980 року закінчив факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Викладацьку діяльність розпочав 1982 року у Кіровоградському педагогічному інституті. Працював також у Київському інституті економіки та права „Крок”, у Київському гуманітарному інституті, у Київському славістичному університеті, у Міжрегіональній Академії управління персоналом (МАУП).

Кандидат філологічних наук (1989). Тема кандидатської дисертації - «Дієслова зі значенням пасивності в функціонально-семантичному полі становості німецької мови».

Наукові інтереси: перекладознавство, лексикологія, теоретична граматика, інформаційні технології.

Викладає курси:

 • Інноваційні перекладацькі технології
 • Практичний курс другої іноземної мови та переклад

E-mail: humenyuk@i.ua

Основні публікації:

 1. Концепти «звичай» та «традиція» в німецькій та українській мовних картинах світу. // Матеріали другої міжнародної конференції спілки германістів вищої школи України. – Київ: КНУ, 2007.
 2. Про викладання фаху «Німецька мова як друга іноземна» для перекладачів в умовах переходу на кредитно-модульну систему навчання (співавтори: Кияк Т.Р., Огірок С.С.) // Викладання німецької мови як другої іноземної для перекладачів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу: навчально-методичні матеріали – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009.
 3. Навчальна (робоча) програма для аспектного викладання курсу «Теорія і практика перекладу з німецької мови як другої іноземної» // Викладання німецької мови як другої іноземної для перекладачів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу: навчально-методичні матеріали. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009.
 4. Stehendeverbal-substantivische Wortverbindungenmitvariabler Positiondes Substantivsundihre Übersetzungsbesonderheitenan Handderdeutschsprachigenpublizistischen Texte // Germanistikinder Ukraine, Jahrheft 4, 2009.
 5. Способи перекладу німецьких фразеологізованих дієслівних словосполучень з перемінним іменниковим компонентом // Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 30. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2010.
 6. Техніка перекладу з другої іноземної (німецької) мови. Курс І-ІІ (семестри ІХ-ХІ) (у співавторстві) // Збірник навчальних програм для викладання дисциплін циклу професійної підготовки перекладачів (німецька мова як друга іноземка). - Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012.
 7. Практичний курс другої іноземної (німецької) мови і переклад для спеціальності «Переклад» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр». Курси I-IV (II-YIII семестри) (у співавторстві) // Збірник навчальних програм для викладання дисциплін циклу професійної підготовки перекладачів (німецька мова як друга іноземка). - Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012.
 8. Гуменюк О.О. Використання систем навігації в Інтернеті у перекладацькій діяльності // Наукові записки. – Випуск 116. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013.
 9. Гуменюк О.О. Можливості браузерів у галузі комп’ютерного перекладу // Мовні і концептуальні картини світу. / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції за участю молодих учених «Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій»11 квітня 2013 року. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2013. - Випуск 46. - Ч.1.
 10. Гуменюк О.О. Сучасний стан онлайнових перекладачів (німецька та українська мови) // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя / Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної інтердисциплінарної конференції «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє» 18-19 квітня 2013 р., м. Рівне. -Філологічні науки. - Книга 3. - 2013.