Лісняк Сніжана Павлівна

Асистент кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології, кандидат філологічних наук.

Дата і місце народження: 11 листопада 1975 р., Київ.

Назва кандидатської дисертації: “Комунікативно-прагматичні особливості актуалізації фразеологізмів у дискурсі сучасної преси”.

Наукові інтереси: фразеологія іспанської мови у комунікативно-прагматичному та культурологічному аспекті.

Закінчила факультет іноземної філології Київського національного університету ім.Т.Шевченка у 1998 році.

З 1998 по 2001 рр. навчалась у стаціонарній аспірантурі Київського національного університету ім. Т.Шевченка за спеціальністю іспанська філологія.

З 2001 – 2003 рр. працювала викладачем кафедри іспанської філології на факультеті іноземної філології Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

У 2002 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Київського національного університету ім. Т.Шевченка на підставі прилюдного захисту дисертації Лісняк С.П. присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності романські мови.

З 2003 –  2006 рр. працювала позаштатним перекладачем посольства Іспанії, зокрема приймала участь у комерційних місіях.

З 2006 – 2009 рр. працювала викладачем іспанської мови на кафедрі іноземних мов українсько-арабського інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Авероеса в МАУП.

З 2010 по 2012 рр. працювала на посаді перекладача-асистента в Посольстві Мексиканських Сполучених Штатів в Україні.

З 2012 р. працювала викладачем іспанської мови на кафедрі іспансько-італійської філології Інститут філології Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

З 2014 р.  працює викладачем іспанської мови на кафедрі іноземних мов факультетів психології та соціології Інститут філології Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

Викладач Лісняк С.П. приймає участь у наукових конференціях, займається науковою та науково-методичною роботою, публікує наукові статті у збірниках Інституту. Водночас Лісняк С.П. працює над вдосконаленням професійної майстерності, сумлінно виконує обов’язки викладача, користується повагою студентів та викладачів. 

Основні публікації:

  1. Експресивні засоби використання фразеологічних одиниць в іспанській періодичній пресі (на матеріалах газети “ElPaís”// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – К., 2000.- Вип.28.- С.43-49.
  2. Деякі національно-культурні особливості фразеології (на прикладі іспанської та української мов)//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – К., 2001.-Вип.31.- С.47-49.
  3. Національні та інтернаціональні аспекти фразеології // Наукова спадщина професора Ю.О.Жлуктенка та сучасне мовознавство. Збірник наукових праць. – К., 2000. – С.144-147.
  4. Фразеологізми як джерело національно-культурної інформації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Збірник наукових праць. –К., 2012. –С.143-148.