Огірок Станіслав Сергійович

Доцент кафедри теорії і практики перекладу з німецької мови , кандидат педагогічних наук.

Дата і місце народження: Народився 8.08.1946 року в с. Галайки Тетіївського району Київської області

В 1971-1973 роках навчався в Лейпцігському університеті ім. К.Маркса на факультеті германістики. Закінчив Київський державний педагогічний інститут іноземних мов у 1975 р. та отримав диплом вчителя німецької й англійської мов середньої школи.

У 1980 – 1983 роках навчався заочно в аспірантурі НДІ психології УРСР.
Працював учителем німецької мови та директором середньої школи, завідуючим районним та заступником завідуючого міським відділом народної освіти в м. Керч, викладачем, старшим викладачем, заступником декана факультету перекладачів та завідувачем кафедри іноземних мов Економіко-правового інституту та факультету слов’янських мов Київського національного лінгвістичного університету.

З жовтня 2007 р. працює на посаді доцента кафедри теорії і практики перекладу з німецької мови Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

Є одним із організаторів і засновників Української спілки германістів вищої школи (УСГВШ), наукового німецькомовного журналу «Германістика в Україні» та «Інформаційного бюлетеня УСГВШ». З травня 2004 по даний час є членом Президії цієї спілки. Член редколегії «Інформаційного бюлетеня УСГВШ» та «Збірника матеріалів наукових конференцій УСГВШ».

Відмінник народної освіти з 1989 р.

Тема кандидатської дисертації “Потреби і стимули як системо-утворюючі фактори розвитку особистості (на матеріалах педагогічної спадщини А.С.Макаренка та сучасних педагогів-новаторів)”.

Наукові інтереси: стимулювання різних видів людської діяльності з позицій системного підходу, проблема розумності людських потреб і розвиток особистості, методика викладання іноземних мов в умовах переходу на кредитно-модульну систему навчання та ін.

Викладає курси:

  • Комунікативні стратегії німецької як другої іноземної мови.
  • Практика німецької мови і переклад.
  • Вступ до перекладознавства.

E-mail: korigo@mail.ru

Основні публікації:

  1. Педагогічне стимулювання з позицій системного підходу.
  2. Проблема розумності людських потреб і розвиток особистості.
  3. До проблеми внутрішніх діалектичних суперечностей індивідів, суспільства.
  4. Проблеми вивчення мов у координатах сучасного менеджменту.
  5. Актуальні тенденції і проблеми у фаховому викладанні іноземної мови для юристів.
  6. Про викладання фаху «Німецька мова як друга іноземна» для перекладачів в умовах переходу на кредитно-модульну систему навчання.
  7. Концепція навчального курсу й посібника «Комунікативні стратегії німецької як іноземної мови».