Тимченко Євгенія Петрівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу

Дата і місце народження: Народилася 8.05.1953 у Києві

В 1975 році закінчила факультет романо-германської філології Київського державного університету імені Тараса Шевченка, з того ж року викладач, а з 1988 – доцент кафедри германської філології. Кандидатська дисертація “Словотвірна продуктивність іменників у сучасній німецькій мові” (1986).

Наукові інтереси: лексикологія та стилістика німецької мови, порівняльна лексикологія німецької та української мов, порівняльна стилістика німецької та української мов, методика викладання іноземних мов, лексикографія.

Викладає курси:

 • практичний курс німецької мови,
 • комунікативні стратегії,
 • порівняльна стилістика німецької та української мов.

E-mail: etymchenko@yahoo.com

Автор 111 друкованих праць, серед яких наукові статті, словники, посібники та підручники, в тому числі з грифом Міносвіти.

Основні публікації:

 1. Deutsch. Land und Leute: Підручник з німецької мови. Кунч Л, Різванова Е., Тимченко Є. К: РВВ “Заповіт” МГП “Інформ ВТ сервіс” 1993. - 374 S.
 2. Німецько-український, українсько-німецький словник (у співавт.). Київ 1978-2006, Вінниця, 2012.
 3. Polnisch als Vermittlungssprache bei den Entlehnungen aus dem Deutschen ins Ukrainische//Tausend Jahre polnisch-deutscher Beziehungen. Sprache – Literatur – Kultur – Politik. Materialien des Millennium-Kongresses. 5.-9.4.2000, Warschau. / Hrsg. v. F.Grucza. – Warszawa: Graf-Punkt, 2001. – S. 318-325.
 4. Stilistische Synonyme aus konfrontativer Sicht //Linguistik als Kulturwissenschaft: Festschrift für Bernd Spillner zum 60. Geburtstag. / H.Schröder, P.Kumschlies u. M.González (Hrsg.). – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2001. – S. 111-120.
 5. Практичні завдання з порівняльної лексикології німецької та української мов для студентів-германістів. К., 2002.
 6. Порівняльна стилістика німецької та української мов. Посібник. Вінниця: Нова книга, 2006. – 240 c.
 7. Das methodische Рotential der Іntertextualität//Germanistik in der Ukraine. Jahrheft 7, 2012. – S.244-251.
 8. Порівняльна лексикологія німецької та української мов/Тимченко Є.П., Гончаренко Л.О. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 76 с.