Андрійченко Наталія Михайлівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості.

Дата і місце народження: 2 лютого 1956 року у місті Києві.

У 1978 закінчила з відзнакою філологічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. Спеціальність – російська мова і література. Закінчила аспірантуру даного закладу. Кандидатську дисертацію захистила в 1982 за спеціальністю радянська література. Дисертація присвячена питанням традицій і новаторства в українській, російській і білоруській поезії 20 років ХХ століття.

Коло наукових зацікавлень: компаративістика, порівняльне вивчення американської та української літератур, архетипокритика, онірокритика української літератури.

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Основні публікації:

  1. «У истоков единства советской многонациональной литературы» – монографія, К., 1988;
  2. «Давньоєврейська література» – посібник, К., 2001. (у співавторстві);
  3. «Поетика жахливого і комічного у Миколи Гоголя та Едгара По» – розділ у колективній монографії «Типологія української та американської літератур (на порубіжжі ХІХ-ХХ сторіч)», К., 2005;
  4. «Ірано-таджицька література епохи Відродження (ІХ-ХV століття)» – посібник, К., 2009 (у співавторстві).