Астаф’єв Олександр Григорович

Професор кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості, доктор філологічних наук.

Дата і місце народження: 10 серпня 1952 р.

Отримав вищу освіту за спеціальністю редактор; літературознавець (українська література, теорія літератури, порівняльне літературознавство, література слов'янських народів).

Кандидатська дисертація: «Особливості типізації в ліриці»

Докторська дисертація: «Лірика української еміграції: еволюція стильових систем»

Проходив стажування у Варшавському університеті (1998); Інституті літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України (2005; 2008).

У 1999-2001 роках - керівник українсько-американського проекту «Новітні методи і технології викладання української літератури у вищих навчальних закладах» (на базі Ніжинського педагогічного університету імені Миколи Гоголя та Університету штату Айова (США).

З 2001 по 2003 рік – керівник наукового проекту «Літературознавча термінологія: риторика, стилістика, віршознавство» ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

У 2010-2012 рр. – голова комісії із розподілу бюджетних тем «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство і соціальні комунікації» ( Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України).

Серед нагород: Диплом лауреата літературної премії імені Бориса Грінченка (1995); знак «Відмінник освіти України» (1999); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2000); диплом лауреата літературної премії імені Михайла Коцюбинського (2001); медаль Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка «Будівничий України» (2001); звання «Кращий викладач року» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2008); Золота медаль Полонійної Академії, м.Ченстохова, Польща (2008); Подяка Президента України» «за вагомий внесок у розвиток Української держави» (2009); диплом лауреата Всесоюзної літературної премії імені братів Богдана та Левка Лепких (2009); диплом лауреата Міжнародної премії імені Остапа Грицая – у галузі художнього перекладу (2010); Почесна грамота Київської міської державної адміністрації (2011): Почесна грамота Національної спілки письменників України (2012).

Коло наукових зацікавлень: філософія, естетика, культурологія, теорія літератури, полоністика, семіотика, українська і зарубіжна література, перекладознавство.

Викладає курси:

 • теорія літератури;
 • основи літературної компаративістики;
 • історія і теорія літературної критики;
 • теорія і практика літературної творчості;
 • діалог літератур;
 • практика поетичної творчості;
 • літературознавчий і лінгвістичний аналіз.

Основні публікації:

 1. Стилізація. – Ніжин: НДПУ, 1998.
 2. Лірика української еміграції: еволюція стильових системи. Моногорафія. – К.: Смолоскип, 1998.
 3. Образ і знак. Монографія. – К.: Наукова думка, 2000.
 4. Das Thema des Hungertodes in der ukrainischen Literatur (Ein literaturhistorischer Ǜberblick). Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität. – Greifswald, 2004.
 5. Поетичні системи українського зарубіжжя. – К.: Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, 2005.
 6. Les conferences de Paris. − Paris: Cociété Scientifique Ševčenko, 2006.
 7. Ніжинська еміграція: Статті, есе, портрети. – К.: Самсон, 2006 (у співав.).
 8. Теорія і практика українського перекладу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007 (у співавт.).
 9. Компаративний аналіз художнього перекладу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008 (у співавт.).
 10. Gente Ruthenus – Natione Polonus. Symbolae in Honorun Rostyslav Radyshevs'kyj. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008 (упор.).
 11. Празька поетична школа. – Харків.: Ранок, 2009 (у співавт.).
 12. Поети Нью-Йоркської групи. – Харків.: Ранок, 2009 (у співавт.).
 13. Художній переклад: діалог культурно-історичних епох. Посібник-практикум. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010 (у співавт.).
 14. Орнаменти слова: Розвідки, статті, рецензії – Київ-Дрогобич: Посвіт, 2012.
 15. Ренесансна література українсько-польського пограниччя. – К.: ІПЦ «Київський університет», 2012.

Художні твори:

 • Листвяний дзвін. Поезії. –Львів: Каменяр, 1981.
 • Заручини. Вірші. Поема. – К.: Молодь, 1988.
 • Слова, народжені снігами. – Ніжин: Просвіта, 1995.
 • Зблизька і на відстані. Вірші, поеми, переклади. – Ніжин: Просвіта, 1999.
 • На київськім столі. Вірші, поеми, переклади. – К.: Самсон, 2005.
 • Близнюки мої, очі. Вірші, переклади, переспіви. – К.: Твім інтер, 2007.
 • Каталог речей. Вірші, переклади, переспіви. – К.: Акцент, 2008.
 • Львів. До запитання. Вірші, поема. – К.: Акцент, 2008.
 • Перекладні твори.
 • Адам Міцкевич. Вибране. Упор., передмова, пер. з пол. – К.: Школа, 2005 (у співавт.).
 • Адам Міцкевич. Кримські сонети. Упор., післямова, пер. з пол. – К.: Lexіcon, 2005.