Костенко Наталія Василівна

Професор кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості, доктор філологічних наук.

Дата і місце народження: 20 січня 1941 року у м. Києві

У 1963р. закінчила філологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. Кандидат філологічних наук (1970), кандидатська дисертація на тему «Поетика Миколи Бажана (1923-1941)». Доктор філологічних наук (1985), докторська дисертація на тему «Основні тенденції розвитку українського віршування ХХ ст.»

Співробітничала з Інститутом літератури Польської Академії наук. Ініціатор проведення наукових семінарів і Міжнародних конференцій з актуальних проблем віршознавства (з 1995 і дотепер).

Наукові інтереси: проблеми поетики і віршознавства, теорії та історії українського віршування, переважно ХХ ст., контактних і типологічних зв’язків української поезії з літературами Сходу (Таджикистану, Ірану, Китаю і Японії) і Заходу (Білорусії, Польщі, країн Прибалтики).

Викладає курси:

  • теорія літератури,
  • теорія віршування,
  • теорія і практика віршування

Основні публікації:

  • Українське віршування ХХ століття: навч. посібник. – К.: Либідь, 1993. – 232 с. (1-ше видання). – К.: Полігр. центр «Київс. ун-т», 2006. – 287 с. (2-ге вид-я, доп.)
  • Микола Бажан. Життя. Творчість. Особливості віршостилістики. Монографія. – К.: «Кий», 2004.
  • Український дольник: Колективна монографія за ред. Н.В.Костенко. – К.: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2013. – 432 с.