Ткаченко Анатолій Олександрович

Професор кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості, доктор філологічних наук.

Дата народження: 2 лютого 1948 року

Кандидатська дисертація: «Творчість Івана Драча: рух поетики і проблематики» (1987)

Докторська дисертація: «Індивідуальний стиль: феноменологія/типологія; динаміка/статика(на матеріалі творчості українських поетів 60–90-х років ХХ ст.)» (1998)

Нагороди: у 1999 р. відзначений Подякою Голови Київської міської державної адміністрації «За вагомий особистий внесок у створення духовних і матеріальних цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності». У 2011 р. – як голова комісії з української літератури Науково-методичної ради МОН України відзначений Подякою міністерства за плідну співпрацю в проведенні Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 11 класу.

Стажувався на кафедрі україністики Інституту Славістики Ернст-Морітц-Арндт-Університету, м. Ґрайфсвальд, Німеччина.

Наукові інтереси: питання теорії літератури, зокрема поетики і стилістики, творчість шістдесятників, їх попередників і наступників, віршознавство, художня мова та культура мови, художня література і кіно (інтермедіальність)

Викладає курси:

 • вступ до літературознавства,
 • теорія літератури,
 • теорія і практика перекладу,
 • теорія і практика літературної творчості,
 • лінгвістика і семіотика перекладу

Основні публікації:

 1. Мистецтво слова : Підручник для гуманітаріїв. – 2-е вид. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. – 448 с.
 2. «Перекласти – перевести…»: адекватність/неадекватність як інтертекст // Літературознавчі студії. – Вип. 23. – Ч.1. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка. – Видавн. дім. Дмитра Бураго, 2009. – С.405–411.
 3. Поетика і поетологія: термінологічний аспект // Українське мовознавство : Міжвідомчий наук. зб. – Вип. 39/1. – КНУ, 2009. – С.513–523.
 4. Художність і поезія Шевченка // Шевченкознавчі студії : Зб. наук. праць. – К., ВПЦ «Київський університет», 2009. – С. 179–191.
 5. Палімпсести Василя Симоненка, або Неканонізований Симон // Симоненко В. Вибр. твори / Упоряд. А. Ткаченко, Д. Ткаченко. – К.: Смолоскип, 2010. – С. 19–71.
 6. Симптоми паралітературознавства // Філол. семінари. – Вип. 14. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2011. – С. 34–43.
 7. На рівні вічних партитур [Передмова] // Драч І. Вибр. твори : У 2 т. – Т. 1 : Вірші. Поеми. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2011. – С. 5–51.
 8. Із буднів філолікнепу // Студії з україністики. – Вип. Х : Література. Соціум. Епоха. – К.; Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 683–695.