Жуковська Галина Миронівна

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри новітньої української літератури

 

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут (1987 -1992).

З 1997 по 2001 рр. навчалася в аспірантурі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2002 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблема історичної пам’яті у творчості Ліни Костенко».

Наукові інтереси:Історія української літератури від давнини до сучасності. Історія української літератури ХХ ст.: творчість письменників доби «Розстріляного відродження», 60-их рр. ХХ ст., 80-90-их рр. ХХ ст. Сучасна українська література: родо-видові та жанрово-стильові дифузії.

Автор низки праць, серед яких такі:

1.Жуковська Г.М. “Ми є. Були. І будем ми. Й Вітчизна наша з нами!” І. Багряний Вибрані твори// Упорядник, автор передмови та приміток Жуковська Г.М. / Галина Жуковська// К.: Книга, 2007. – 368с.      з них 24 с. передмова          

2.Жуковська Г.М. Традиції неокласиків у творчості Ліни Костенко/ Галина Жуковська//Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 20. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – с.192-198

3.Жуковська Г.М. ”Усе іде, але не все минає”: Пам'ять і час у творчості Ліни Костенко. Монографія/ Галина Жуковська// - К.: Книга, 2010. – 188с.

4.Жуковська Г.М. Тілоцентрична модель української поезії кін.ХХ ст. / Галина Жуковська// Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. Випуск 29. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – с.141-147

5.Жуковська, Галина Дуальність людської душі в повісті Ольги Кобилянської "За ситуаціями" [Текст] / Галина Жуковська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. - Чернівці : ЧНУ, 2011. - Вип. 545/546: Слов'янська філологія. - С. 101-104.

6.Жуковська Г.М. «Науковий нарис Чорного моря на підставі власних спостережень» у гуморесках Остапа Вишні / Галина Жуковська // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. Випуск 30. – Київ: Київський ВПЦ університет, 2011. – с.33-43

7.ZukowskaHalyna, Тілесність у постколоніальному дискурсі української літератури (на матеріалі поезії «Бу-Ба-Бу») // HalynaZukowska/ Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało. - (reds Agnieszka Matusiak, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Magdalena Koch, Ewa Komisaruk, Julia Rysicz, Anna Ursulenko). ISBN: 978-83-229-3199-8. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, 816 pp - c.613-621

8.Жуковська Г.М. «Пишу те, що бачив і що знаю, а чого не знаю, за те не берусь»: життєві та творчі імперативи Івана Нечуя-Левицького / Нечуй-Левицький, Іван Семенович Вибрані твори [Текст] / Іван Нечуй-Левицький ; [вступ. ст., упорядкув. Г. М. Жуковської]. - К. :Книга, 2012. - 350 с.( До 175-річчя від дня народж. Івана Нечуя-Левицького).

9.Жуковська Г.М. Тарас Шеченко в поезії літературної групи «Бу-Ба-Бу»/ Галина Жуковська //Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Випуск 18. За матеріалами Шевченківського літературного конгресу, присвяченого 200-річчю від Дня народження Тараса Шевченка (10-12 березня 2014 року). - К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – 687 с. – с.457-465

10.Жуковська Г.М. Художня модель історичного минулого в романі Юрія Мушкетика «На брата брат» / Галина Жуковська // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. Випуск 41. Частина 2. - Київ:ВПЦ «Київський університет», 2015. – с.45-55

11.Жуковська Г.М. Програма та методичні рекомендації до проведення педагогічної практики студентів Інституту філології  /Галина Жуковська, Світлана Дяченко// - К.: ВПЦ «Київський університет», 2012.- Видання доповнене і перероблене. – 57 с.

12.Іспит з української літератури (матеріали по підготовці до ЗНО): Навчальний посібник /  [Н.М.Гаєвська, Г.Ф. Семенюк, Г.М.Жуковська та ін] //-6-е видання доповнене і перероблене. – К. : Логос, 2013. – 464 с.

Викладає курси:«Історія української літератури», «Українська література ХХ – початку ХХІ ст.: жанрово-стильові тенденції», «Українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст.», «Сучасний український літературний процес».