Усатенко Галина Олегівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури і шевченкознавства.

 

Дата народження: 11.04.1968

У 1990 р. закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Працювала в університеті, згодом навчалася в аспірантурі. З 1994 працює на кафедрі історії української літератури (згодом кафедра історії української літератури і шевченкознавства).

“Образно-символічна система часу в українському пісенному фольклорі” (1994).

Коло наукових інтересів: медієвістика, типологія художнього мислення, міжкультурна комунікація, компаративістика, викладання історії літератури у середній та вищій школі, політика в галузі освіти.

Автор близько 50 праць, автор низки навчальних програм з української літератури. Основні праці:

  1. Історія української літератури XI-XVIIIст. Матеріали до курсу. Посібник. – К., 2012,
  2. Українська література: Тести. 5-12 класи: Посібник. – К., 2006;
  3. Громадянська освіта в Україні: рівень ефективності взаємодії вищої, середньої школи та неформальної освіти. – К., 2013;
  4. Концепт державність в українських пам’ятках XVII-XVIII ст.// Література. Фольклор. Проблеми поетики.. – Вип. 34 – К, 2012;
  5. Фольклорна образність як чинник становлення національної літератури (віршована література XVIII ст.) Література. Фольклор. Проблеми поетики.. – Вип. 34 – К, 2012;
  6. Галина Усатенко: "Нині важливо Висловитися Самому, бути почутим і Почути Іншого". Інтерв’ю.// Інтернет-видання Політ.ua від 21 грудня 2010, 13:23 

Викладає начальні курси:

  • історія української літератури XI – XVIII cт.
  • полемічний дискурс в українській літературі
  • українська література: жанрово-стильовий аспект ХІХ ст.
  • історія українська літератури в діалозі культур та міждисциплінарній взаємодії (ХІ-ХІХ ст.)

Член Науково-методичної ради Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. Автор ідеї та куратор проектів: Інституту філології «Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом»; КНУ імені Тараса Шевченка «Візуально-дослідницька платформа».

Активно працює над питаннями освіти в Україні і в сфері громадської роботи (президент громадської організації Фонд «Європа ХХІ»). Зокрема у Формі громадянського суспільства Східного Партнерства очолює підгрупу з освіти.

Email: galyna.usatenko@gmail.com