Алієва Заміна Керим Кизи

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри тюркології
Дата і місце народження: Народилася 9 липня 1963 року у м. Нахічевань Азербайджанської Республіки.
 У 1980 році закінчила Нахічеванську середню загальноосвітню школу №5 імені Гусейна Джавіда. У 1982 році вступила на відділення англійської мови Бакинського педагогічного інституту імені 50-річчя СРСР. Отримала диплом викладача англійської та французької мови.
З вересня 2002 по червень 2008 р. працювала на посаді асистента. 
З червня 2008 р. – на посаді доцента кафедри тюркології інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. 
18 лютого 2010 р.відповідно до Рішення колегії Міністерства освіти та науки України отримала вчене звання доцента кафедри тюркології.
18 березня 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему«Словесність народів Закавказзя в наукових студіях українських орієнталістів кінця ІХ - поч. ХХ століть»
Коло наукових інтересів: компаративістика, фольклористика, історія літератури зарубіжних країн, лінгвокультурологія, історія мови, журналістика.
Наукові статті: 
1. Алієва З. К. Лев Лопатинський як орієнталіст і журналіст. Українська журналістика в контексті доби. – Львів, 2004. – C.12-18.
2. Алієва З. К. Колиска усної народної творчості народів Кавказу. Міжвузівський збірник наукових статей. – Випуск XX. – Донецьк, 2009. – С.223-228.
3. Алієва З. К. «Українсько-Азербайджанські літературні зв’язки» – К.: « Видавничий дім Дмитра Бураго», 2010.
Навчально-методичні праці:
1. Алієва З. К. Монографія «Словесність кавказьких народів у наукових дослідженнях українських орієнталістів: кінець ХІХ - поч. ХХ ст.» – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – 161 с.
2. Алієва З. К.Начально-методичний посібник «Історія турецької літератури». – Київ: Вид-во «МП Леся», 2009. – 144 с. з грифом МОН
3. Алієва З. К. Програма, методичні рекомендації до курсу, завдання для самостійної роботи «Наративно-жанрова специфіка сучасної прози». – Київ: Вид-во КНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 14 с.
4. Алієва З. К. Програма, методичні рекомендації для студентів 1 курсумагістратури спеціальності«Турецька мова і література» «Порівняльне літературознавство». –Київ: Вид-во: КНУ імені Тараса Шевченка, 2014. – 32с.
Викладає навчальні дисципліни:
  • «Історія турецької літератури»
  • «Вступ до східної філології»
  • «Новітні літератури сходу»
  • «Лексикографічні традиції»
  • «Сучасне термінознавство».
Наукові проекти: Керує написанням кандидатських дисертацій аспірантів та здобувачів кафедри тюркології й кафедри китайської, корейської та японської філології.
Контактна інформація:
Мобільний телефон: +38 093 116 07 00
Електронна адреса: zelenoglazka_60@mail.ru