Покровська Ірина Леонідівна

Завідувач кафедри тюркології, кандидат філологічних наук, доцент. 

Дата і місце народження: народилася 25 травня 1981 року в місті Києві. 

У 1998 р. закінчила Київську середню загальноосвітню школу № 68 з золотою медаллю. Нагороджена грамотами Подільського районного відділу освіти за 1 місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії та 3 місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови. 

У вересні 1998 року вступила на відділення сходознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

У червні 2003 року закінчила з відзнакою Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література» та здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з турецької мови та літератури, англійської мови, викладача. 

З вересня 2003 року по червень 2008 року працювала на посаді асистента, з червня 2008 року – на посаді доцента кафедри тюркології Інституту філології.

21 січня 2011 року відповідно до Рішення колегії Міністерства освіти та науки України отримала вчене звання доцента кафедри тюркології.

З 2012 року по теперішній час – член Навчально-методичної комісії Інституту філології, з листопада 2014 р. – голова східної секції навчально-методичної комісії Інституту філології.

20 лютого 2007 року захистила кандидатську дисертаціюна тему «Національна специфіка семантики турецьких фразеологізмів з компонентом-зоонімом» за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.

З 01.07.2016 р.  є завідувачем кафедри тюркології.

04 квітня 2017 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук на тему "Діалектика релігійного і світського в турецькій лінгвокультурі" за спеціальністю 10.02.13 - мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії. 

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, пареміологія, фразеологія, перекладознавство. 

Нагороди, досягнення

Подяка від Директора Інституту філології проф. Семенюка Г.Ф. за підготовку та проведення Тижня тюркських мов в Інституті філології у жовтні 2006 р.

Подяка від ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумлінну працю у 2011 р.

Почесна грамота від Посольства Киргизької Республіки в Україні за активну участь у пропаганді творчої спадщини Чингиза Айматова, 2013 р.

Почесна Грамота від Посольства Туркменістану в Україні за активну участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Туркмено-українські культурні взаємини», присвяченої святкуванню 290-річчя великого туркменського поета і мислителя Махтумкулі Фраги, 2014 р.

Диплом кращого  викладача Інституту філології  Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013-2014 н.р.

Подяка від Посольства Азербайджанської Республіки в Україні за активну участь у конференції, присвяченій спадку відомого азербайджанського літератора та суспільного діяча Юсуфа Везіра Чеменземінлі, 2015 р.

Диплом за участь у вишиванні рекордної мапи «Україна разом» у стінах Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2015 р.

 

Є автором 60 наукових статей, 9 навчально-методичних посібників (у т.ч. 1 посібника з грифом МОН), 1 словника. 

Основні наукові статті: 

 1. Покровська І.Л. Орнітоніми як складовий компонент турецьких фразеологізмів //Мовні та концептуальні картини світу.Зб. наук. праць. – К.: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2004. – В. 10. – С. 204‑208.
 2. Покровська І.Л. Семантико-тематична класифікація турецьких зоофразеологізмів//Мова і культура. Зб. наук. праць. – К.:Видавн. дім Дмитра Бураго, 2004. – В. 7. Том ІІ. – С. 201‑206.
 3. Покровська І.Л. Покровська І.Л. Турецькі фразеологізми з компонентом-зоонімом у семантичному аспекті // Сходознавство. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, 2005. – В. 29-30. – С. 64-73.
 4. Покровська І.Л. Фразеологізми з компонентом-ентомонімом//Мовні та концептуальні картини світу. Зб. наук. праць. – К.: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2005. – В.18. – С. 71‑74.
 5. Покровська І.Л. Явище варіантності у турецькій фразеології з компонентом-зоонімом// Мовні та концептуальні картини світу.Зб. наук. праць. – К.: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2006. – В. 19. – С. 203‑207
 6. Покровська І.Л. Критерії класифікації фразеологізмів у сучасній турецькій мові// Сходознавство38. – К.: Ін-т сходознавства ім. А. Кримського, 2007. C. 114‑118.
 7. Покровська І.Л. Явище омонімії у сучасній турецькій мові// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2008. – № 13. – С. 30‑32.
 8. Покровська І.Л. Прикметникова синонімія у сучасній турецькій мові (на матеріалі абсолютних синонімів)// Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2008. Випуск 24. Частина 3. – С. 105‑110.
 9. Покровська І.Л. Прикметникова синонімія у сучасній турецькій мові (на матеріалі абсолютних синонімів)// Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2008. Випуск 24. Частина 3. – С. 105‑110.
 10. Покровська І.Л. Синонімічні ряди основних ад’єктивних кольоративів у сучасній турецькій мові// Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2008. Випуск 25. Частина 3. – С. 151‑156.
 11. Покровська І.Л. Явище омонімії  у сучасній турецькій мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – К.: ВПЦ «Київський університет, 2008. – № 13. – С. 30-32.»
 12. Покровська І.Л. Передача розумових здібностей та вмінь людини засобами сучасної турецької мови// Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2008. Випуск 26. Частина 2. – С. 446‑449.
 13. Покровська І.Л. Специфіка перекладу турецьких зоофразеологізмів українською мовою// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2009.Випуск 14. – C. 16‑18.
 14. Покровська І.Л. Лексико-семантична специфіка оповідань Османа Чевіксоя//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2009.Випуск 15. – C. 16‑18.
 15. Покровська І.Л. Специфіка турецьких народних прикмет (на матеріалі прикмет, пов’язаних з днями тижня та частинами доби) // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К.: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2009. Випуск 33. Частина 2.– C. 14‑17.
 16. Покровська І.Л. Лексико-синтаксические особенности текстов нотариальных доверенностей современного турецкого языка//Диалектология, история и грамматическая структура тюркских языков. – Казань: Отечество, 2011. – С. 246‑248.
 17. Покровська І.Л. Лексичні засоби вираження ввічливості та поваги у текстах епістолярного стилю сучасної турецької мови// Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Вип. 20. – 2011. – С. 375‑382.
 18. Покровська І.Л. Мовна гра в турецьких та українських фразеологічних каламбурах з сакральним компонентом// Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия «Филология. Социальные науки». Том 25 (64), № 3 (2). – Симферополь, 2012. – С. 154‑160.
 19. Покровська І.Л. Національна маркованість відтінків кольоративу жовтий у сучасній турецькій мові// Східні мови та літератури № 8, 2012. – С. 36-38.
 20. Покровська І.Л. Еволюція значень суфійських лексем дервіш та текке в сучасній турецькій мові// Збірник наукових праць «Лінгвістика», № 3 (27), 2012. – С. 48-55. 
 21. Покровська І.Л. Метафоричність сакральних концептів у турецьких народних загадках// Збірник наукових праць «Лінгвістичні студії», Донецьк: ДонНУ, 2013. Випуск 26. – С. 189‑193.
 22. Покровська І.Л. Мевлевітськастихіявтурецькійлексицітафразеології// Вісник«Філологічністудії» Кіровоградськогонаціональногоуніверситету. Випуск 115.  – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – С. 195‑198.
 23. Покровська И.Л. Универсальное и уникальное в турецкой и украинской сакральной фразеологии // Коллективная монография «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии. Т.2. Научн. ред. А.Золтан, О.Федосов, С.Янурик. Будапешт: Изд-во «Тинта», 2013. – С.502‑508.
 24. Покровська И.Л. Вербализация концептов «рай» и «ад» в турецких и украинских фразеологизмах и паремиях: универсальное и уникальное // Коллективная монография «Национальное и интернациональное вславянскойфразеологии». – Greiswald: Ernst-Moritz-Anrdt-Universitat,2013. – С. 80‑83.
 25. Покровська І.Л. Прагматичний потенціал коранічних формул у газетно-публіцистичних текстах турецької мови // Сучасні дослідження з іноземної філології. Випуск 11. – Ужгород: ПП. «Аутдор-Шарк», 2013. – С. 277‑282.
 26. Покровська І.Л. Фразеологічні одиниці суфійського походження у турецькій лінгвокультурі// Мовні та концептуальні картини світу. Випуск 46. Частина 3. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С.  210‑218
 27. Покровська І.Л. Функціонування релігійної лексики в заголовках творів художньої літератури// Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – Вип. 129. – С. 94‑97.
 28. Покровська І.Л. Прагматичний потенціал коранічних формул у газетно-публіцистичних текстах турецької мови // Сучасні дослідження з іноземної філології. Випуск 11. Збірник наукових праць. Ужгород , 2013. С. 277-282.
 29. Покровська І.Л.  Сакралізація антономазійних номінацій у сучасній турецькій мові  // Мовні та концептуальні картини світу. Випуск 47. Частина 2.  – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 162‑169. 
 30. Покровська И.Л. Лингвистическая специфика турецких религиозных загадок// Вопросы тюркской филологии. Выпуск Х. Материалы Дмитриевских чтений. М.: Издательство МБА, 2014. –  С. 92‑102.
 31. Покровська И.Л. Религиозные лексемы в словарях русского и турецкого языков // Проблемы истории, филологии, культуры. – М.; Магнитогорск; Нсб. – 2014. – Вып. 3. – С. 97‑99.
 32. Покровська І.Л.  Формування суфійської термінології в османській мові// Мовні та концептуальні картини світу. Випуск 50. Частина 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014.  – С. 239‑243.
 33. Покровская И.Л. Религиозные лексемы в словарах русского и турецкого языков// Проблемы истории, филологии, культуры. – М.; Магнитогорск; Нсб. – 2014. – Вып. 3. – С. 97-99.
 34. PokrovskaI.L. Türk ve Ukraynalıların ilkbahar karşılama törenleri // XIII. Kıbatek Edebiyat Sempozyumu. Bildiriler. – Adana, 2007. – S. 377‑380.
 35. Покровская И.Л. Secondary meanings of the nominations for the participiants of the religious discourse in Turkish language S. 73-77 // Путьнауки. Международный научный журнал, № 10, 2014.
 36. Покровська І.Л. Релігійні антропоніми в турецькій мовній картині світу// Science and Education a New Dimension. Philology, II (5), Issue: 28, 2014. – p. 80-83. 
 37. Покровская И.Л. Специфіка перекладів «Заповіту» Тараса Шевченка турецькою мовою// Шевченкознавчі студії. Випуск вісімнадцятий. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2015. – С. 422-427.
 38. Покровская И.Л. Theoretical foundations of the research of dialectics of semantic relations// Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol. 6, No: 3, May 2015. Rome, Italy. – S. 596-601  (SCOPUS)

Основні навчально-методичні праці:

 1. Покровська І.Л. Практикум „Розмовні теми для студентів-тюркологів (цикл: Туреччина)”– К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004.
 2. Покровська І.Л. Практикум “Турецька мова: технічний переклад” – К.: Вид-во “Бібліотека українця”, 2005.
 3. Покровська І.Л. Навчальний посібник „Тексти до курсу „Основи ділової комунікації (турецька мова)”– К.: Вид-во„Кукуй”, – 2007.
 4. Покровська І.Л. Навчальний посібник «Ділова турецька мова». – К.: Вид-во «Четверта хвиля», – 2010. – 120 с. 
 5. Покровська І.Л. «Турецька мова: тексти та завдання для розвитку усного мовлення» (для студентів-магістрів)К.: Вид-во „Четверта хвиля”, – 2010. – 178 с.
 6. Покровська І.Л. Навчальний посібник «Фонетика турецької мови». – Київ: Вид-во «Четверта хвиля», 2012. – 101 с.
 7. Покровська І.Л. Навчальний посібник «Турецька мова для студентів першого курсу ОКР «Бакалавр» (Частина І). – Київ: Вид-во «Юстон», 2013. – 304 с. 

Викладає навчальні дисципліни 

 • Лексикологія і фразеологія першої мови
 • Стилістика турецької мови
 • Теоретична граматика турецької мови
 • Синхронний переклад
 • Мовно-стилістичні особливості ділової комунікації
 • Практичний курс турецької мови

           Керує написанням кандидатських дисертацій аспірантів та здобувачів кафедри тюркології  (під її керівництвом захищено дві дисертації)

Контактна інформація:

Мобільний телефон: +38 093 546 25 35

Електронна адреса: irem2003@ukr.net