Прима Олена Ігорівна

Дата і місце народження: народилась 11 липня 1985 рокув місті Києві.
У 2003 році закінчила Кловський ліцей іноземних мов № 77 в м. Києві зі срібною медаллю.
У 2008 році закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (турецька, англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника турецької, англійської мов і зарубіжної літератури, перекладача з турецької та англійської мов. 
У 2005 році перебувала на мовному стажуванні на курсах TÖMER Анкарського університету, в 2006 році проходила стажування в університеті Хаджеттепе на кафедрі турецької мови та літератури в м. Анкара, Турецька Республіка.
У 2006 році закінчила Інститут бізнес-технологій, м. Мінськ, Республіка Білорусь, за напрямком «Управління проектами».
З 2010 р. працює на посаді асистента кафедри тюркології.
Працює над завершенням дисертаційного проекту «Мовні засоби вираження оцінки у турецькому медіа-політичному тексті».
Коло наукових інтересів: аксіолінгвістика, лінгвокультурологія, етнолінгвістика, концептологія, педагогіка.
Основні публікації
Є автором низки наукових статей та 3-х навчально-методичних посібників.
Наукові статті:
1. Прима О.І. Аксіологічний потенціал турецької етикетної лексики// Мовні і концептуальні картинисвіту: наукове видання: [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип.46. – Київ – 2013. – С. 238-243.
2. Прима О.І. Структурно-методологічні проблеми укладання аксіологічного словника турецької мови // Мовні і концептуальні картини світу: науковев идання: [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 280-286.
3. Прима О.І. Застосування лінгвістичних категорій аксіологічності та категорії оцінки в процесі дослідження турецького медіа-політичного тексту // Мовні і концептуальні картини світу: наукове видання: [збірники] / Київ. нац. ун-т імені Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип.34. – Київ – 2011. – С. 42-45.
Навчально-методичні праці:
1. Прима О.І. Лінгвокраїнознавство Туреччини: тексти для студентів третього року навчання: навчальний посібник, К.: Сервіс Друк, 2013. – 82 с.
2. Прима О.І. Розмовні теми з турецької мови для студентів першого та другого років навчання: навчальний посібник, К. : Сервіс Друк, 2013. – 92 с.
3. Прима О.І. Турецька мова: тексти для студентів старших курсів: навчальний посібник, К.: Сервіс Друк, 2013. – 67 с.
Викладає навчальні дисципліни
  • «Практика турецької мови»,
  • «Теоретична граматика турецької мови»,
  • «Практика перекладу турецької мови»,
  • «Комунікативні стратегії турецької мови»,
  • «Функціональна стилістика турецької мови»,
  • «Лінгвокраїнознавство»
Контактна інформація
Електронна адреса: Elena.prima@gmail.com