Арнаут Федора Іванівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри тюркології
Народилася 6 вересня 1970 року в Одеській області. 
У 1987 році закінчила Дмитрівську середню загальноосвітню школу. 
З вересня 1987 по червень 1988 року працювала директором автоклубу Чадир-Лунгського відділу культурі (Молдова).
У вересня 1989 року вступила до Бакинського Державного університету імені М.Е. Расул-задена відділення сходознавства.  
У червні 1993 року закінчила з відзнакою Бакинський Державний університет імені М.Е. Расул-задеза спеціальністю «викладач турецької та російської мов, філолог, перекладач».
1994-1997 роках була пошукачем в Інституті літератури імені Нізамі Академії наук Азербайджану. 
1997-2000 рр. працювала на кафедрі гагаузької мови та літератури, відповідалаза міжнародні зв’язки у Комратському Державному університеті (Молдова).
У 2004 році здобула другу віщу освіту в Кагульскому гуманітарному університеті (Молдова) за спеціальністю «правознавство».
2004-2005 рр. працювала завідуючою кафедри східної філології Київського Міжнародного університету. 
24 грудня 2007 року відповідно до Рішення колегії Міністерства освіти та науки України отримала вчене звання доцента кафедри тюркології. 
2008-2011 рр. була членом  експертно-аналітичноїгрупи при Раді Всеукраїнських громадських організацій національних меншин при Державному комітеті України у справах національностей та релігій.
2007-2010 рр. член комісії національних меншин України при Міністерстві культури і туризму України.
2008-2010 рр.  член Ради Всеукраїнських громадських організацій національних меншин України при Держкомнацрелігій України.
З 2010 року член Громадської ради керівників освітніх програм Всеукраїнських громадських об’єднань національних меншин України при Міністерстві освіти і науки України.
З 2004 року по теперішній час – доцент кафедри тюркології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.
Кандидатська дисертація 
У 2000 році здобула вчену ступень кандидата філологічних наук (DoctorofPhilosophy (Ph.D) inPhilologicalSciences (Folk-LoreStadies)).
Коло наукових інтересів: турецька усна народна творчість, фольклор тюркомовних народів, сучасна турецька література, гагаузька мова та література. 
Нагороди, досягнення
Почесна грамота башкана Гагаузії та Народного зібрання Гагаузії  (постанова 26 від 14  січня 2008 року).
Подяка від організації літераторів Кіпру, Балкан та Євразії за внесок у розвиток турецької літератури та турецької мови (2005 рік).
Нагорода Інституту Фольклорних досліджень Туреччини за внесок у  розвиток тюркської народної культури (березень 2013 року). 
Основні публікації
Є автором понад 35  наукових статей, співавтором 2 підручників (у т.ч. 1 посібника з грифом МОН), перекладачем 6 книг, автором 2 книг віршів гагаузької мовою, упорядником 13 книг.
Наукові статті:
1. Арнаут Федора. Караїмські прислів’я та приказки. //Сходознавство Оріенталтадіес.Випуск 1.-К.:Вісник «ORIENTALIS»Київського міжнародного університету, 2004. – C. 385-400.
2. Арнаут Федора. Розвиток  учбового процесу гагаузів, що проживають на Україні, проблеми та шляхи їх вирішення. // Круглий стіл: «Тюркомовні народі Україні (мова та культура татар, гагаузів, урумів, караїмів, кримчаків)». У рамках конференції«Феномен А. Кримського у світовій науці (до 135-річчя від дня народження)».–K.: Видавничий дім Дмитра Бурого, 2005.– C. 81-84.
3. Арнаут Федора. Класифікація гагаузьких та турецьких народних пісень тюркю з огляду теорії перфонмансу (PerformansteorisibağlamındaGagauzveTürkAnonimtürkülerintasnifi). //журнал «Ерджиес» (ВАК.Туреччина). № 371, 2008.– C. 21-25.
4. Арнаут Федора. «Мотив кохання та смерті у поетичному трактуванні поняття гагаузького вірша – пісні» (Gagauztürkülerindeaşkveölümmotifleri)  // журнал «HİKMET» (ВАК.MAKEDONYA) № 12, 2008. – C. 7-23.
5. Арнаут Федора. Ukrayna’daki Türk Topluluklarının Varlıkları ve Kültürel Gelişimi. (Тюркомовні громади в Україні та їхній культурний розвиток.)  // Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı. Fethiye. 07-10 Nisan 2008 ( Міжнародний курултай з тюркської культури.Фетхіе. Туреччина. 07-10 квітня 2008)  ) Видавництво «Пелін Офсет» Анкара,2009.– C. 31-55.
6. Арнаут Федора. «Функціональна динаміка обряду у формотворчіх, організаційніх параметрах гагаузької ліричної пісні» // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Випуск 33. Частина 1. Київ, ВПЦ «Київський університет», 2010.– C.37-47.
Викладає навчальні дисципліни
  • «Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману»,
  • «Лінгвокраїнознавство країн першої мови»,
  • «Комунікативні стратегії турецької мови»,
  • «Методика викладання іноземних мов і зарубіжної літератури»,
  • «Практичний курс першої мови».
Наукові проекти: Працює над написанням докторської дисертації.
Контактна інформація
Мобільний телефон: +380979114428
Електронна адреса: tudora_arnaut@hotmail.com