Нікітюк Тетяна Валеріївна

Асистент кафедри тюркології

Народилася 16 серпня 1980 року в місті Козятині.

У 1997 році закінчила середню загальноосвітню школу № 4.

У 2003 р. завершила навчання на  кафедрі тюркології Інституту філології Київського державного університету імені Тараса Шевченка та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (турецька, англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з турецької мови і літератури та англійської мови, викладача. 

З 2002 по 2006 р. працювала на посаді вчителя турецької мови в Київській гімназії східних мов № 1. 

З 2006 р. працює на посаді асистента кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Працює над написанням дисертації на здобуття ступеню кандидата наук на тему «Конфронтативні жанри турецької мови: прагматичний та лексико-граматичний аспекти»

Коло наукових інтересів: комунікативна лінгвістика, перекладознавство, когнітивна лінгвістика, міжкультурна комунікація.

Основні публікації

Є автором чотирьох наукових статей та двох навчально-методичних посібників.

Наукові статті

1. Нікітюк Т. В. Способи вираження конфронтації у турецькій мові / Т.В. Нікітюк // Мовні і концептуальні картини світу. – 2010.- № 29. – С. 147-150.

2. Нікітюк Т. В. Лексико-семантичні та прагматичні особливості вираження конфронтативного мовленнєвого жанру прокльону у турецькому художньому дискурсі / Т. В. Нікітюк // Мовні і концептуальні картини світу. – 2013.–  №43. – Ч.3. – С. 141-149. 

3. Нікітюк Т. В. Причини та наслідки виникнення комунікативного шуму у комунікації(на матеріалі турецької мови) / Т. В. Нікітюк // Мовні і концептуальні картини світу. – 2012.–  №42.– Ч.1. – С. 235-242. 

Навчально-методичні праці

1. Нікітюк Т. В. Країнознавство Туреччини: тексти та завдання: [навч.-метод. посібник] / Т. В. Нікітюк. – К.: Четверта хвиля, 2010. – 112с. 

2. Нікітюк Т. В. Комунікативна граматика: для студентів-тюркологів першого року навчання / Т. В. Нікітюк, І. В. Прушковська. – К.:’Assistant-promo-reklama’, 2012. – 409 с.

Викладає навчальні дисципліни 
  • «Практичний курс першої мови»,
  • «Практика перекладу першої мови»,
  • «Функціональна стилістика»,
  • «Методика викладання іноземної мови та зарубіжної літератури у вищих навчальних закладах»
Контактна інформація
 Електронна адреса: tv.nikit@ gmail.com