Шавелашвілі Єлизавета Вікторівна

Асистент кафедри тюркології, кандидат філологічних наук. 
Народилася 30 січня 1986 року в місті Рівне. 
У 2003 році закінчила Рівненську загальноосвітню школу № 15. З 2003 по 2008 рр. навчалася на кафедрі тюркології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (турецька, англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології. З 2010 року до 2012 року навчалась в аспірантурі КНУ імені Тараса Шевченка без відриву від виробництва за спеціальністю 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії». 
З вересня 2008 року працює на посаді асистента кафедри тюркології Інституту філології. 4 липня 2013 року відповідно до Рішення колегії Міністерства освіти та науки України отримала вчене звання кандидата філологічних наук.  
Кандидатська дисертація
24 квітня 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Функціонально-граматичні ознаки прикметника сучасної турецької мови».  
Коло наукових інтересів: теоретична граматика, морфологія, морфотактика, морфофонологія, морфеміка, прагматика, структурна лінгвістика.  
Основні публікації
Є автором 11 наукових статей, 3 навчально-методичних посібників, 2 словників.  
Наукові статті: 
1. Михайлова Є.В. Морфологічна характеристика турецького слова та визначення його частиномовної приналежності. / Є.В. Михайлова. // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 37.  – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 78-82. 
2. Михайлова Є.В. Проблематика виокремлення прикметника в частиномовній класифікації сучасної турецької мови. / Є.В.Михайлова. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 54. – Л.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 244-249. 
3. Михайлова Є.В. Функціональні ознаки прикметника сучасної турецької мови. / Є.В. Михайлова. // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 42. – Ч. 1.  – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 114-120. 
4. Михайлова Є.В. Етапи формування лексичного корпусу прикметника сучасної  турецької мови (діахронічний аспект). / Є.В. Михайлова. // Наукові записки. Серія «Філологічні науки». – Кн. 3. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – С. 86-90. 
5. Михайлова Є.В. Морфологічна модель опису слова турецької мови. / Є.В. Михайлова. // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 43. – Ч. 3.  – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 96-101.
Навчально-методичні праці:
1. Українсько-турецький тематичний словник / [укл. Є.В. Михайлова]. – К.: ПП Сливюк В.М., 2010. – 90 с. 
2. Михайлова Є.В. Функціональна стилітика турецької мови: навчально-методичний посібник / Є.В. Михайлова. – Рівне: ПП Сливюк В.М., 2010. – 56 с.  
3. Морфемний словник турецької мови / [укл. Є.В. Михайлова, В.М. Підвойний]. – К.: Четверта хвиля, 2013. – 204 с.
Викладає нвчальні дисципліни: 
  • «Практичний курс турецької мови»,
  • «Теоретична граматика турецької мови (функціональний аспект)»,
  • «Функціональна стилістика турецької мови»
  • «Теорія та практика перекладу».  
Контактна інформація
Мобільний телефон: +38 063 184 51 16
Електронна адреса: mikhailova73@gmail.com