Левчин Ірина Дмитрівна

Асистент кафедри Близького Сходу

Народилася 22 лютого 1983 року в місті Києві.

Освіта вища. У 2005 році отримала дипломмагістра філології (КНУ імені Тараса Шевченка), за спеціальністю «Мова та література (перська, англійська)». Тема магістерської роботи: «Особливості ідіостилю іранського поета Ахавана Салеса – представника “ше'ре ноу”».

У січні 2011 року в Тегеранському університеті захистила кандидатську дисертацію на тему: «Поезія Ірану 80–90-х рр. ХХ ст.: проблематика та еволюція жанрових форм» з присвоєнням наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю «Перська мова та література» (Ph.D, UniversityofTehran).

Досвід роботи: З вересня 2005 по червень 2006 року та з вересня 2011 року – асистент Кафедри Близького Сходу.

Стажування: Серпень 2005 р. – курси перської мови та літератури в Тегерані.

Наукові інтереси: Перська мова та сучасна література Ірану.

E–mail:  Levchin_irina@mail.ru

Опубліковані статті:

  1. Левчин І.Д.Тематика творів іранського поета Ахавана Салеса – представника нової поезії «ше’ре ноу» // Літературознавчі студії: зб. наук. пр. – К.:ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 35. – С. 401–408.
  2. Левчин І.Д.Розвиток нової поезії «ше’ре ноу» в Ірані після Ісламської революції // Літературознавчі студії: зб. наук. пр. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 37.– Ч. 1. – С. 462–467.
  3. Левчин І. Лексико-граматичні особливості поезії Ахавана Салеса // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. пр. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 46. – Ч. 2. – С. 334–344.
  4. Левчин І.Специфіка художніх образів у поезії Ахавана Салеса //Літературознавчі студії: зб. наук. пр. – К.:ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 40. – Ч. 1. – С. 390–396.
  5.  Левчин І.Д.Образ Імама Хомейні у перській поезії кінця ХХ ст. //Літературознавчі студії: зб. наук. пр. – К.:ВПЦ «Київський університет», 2014. – Вип. 42. – Ч. 2. – С. 87– 92.
  6. Левчин И.Д. Проблематика поэзии Ирана 80-х гг. ХХ в. // Международный научный центр «Сфера общественных наук» (InternationalCenterfortheSocialSciences). – Екатеринбург, 2014. – № 5 (5). – С. 113–116.
  7. Левчин І.Д.«Нова газель» у революційній поезії Кейсара Амінпура  //Літературознавчі студії: зб. наук. пр. – К.:ВПЦ «Київський університет», 2015. – Вип. 43. – Ч. 1. – С. 370–378.