Міжнародна співпраця

Основними формами здійснення міжнародних зв’язків на кафедрі загального мовознавства та класичної філології є виконання угод про співпрацю, разові контакти з іноземними установами, книгообмін, проведення наукових зібрань, зв’язки з посольствами, публікації у закордонних виданнях, стажування і практикиза кордоном, участь викладачів кафедри у закордонних наукових конференціях, проведення кафедрою міжнародних наукових конференцій.

Викладачі і аспіранти кафедри підтримують наукові контакти з зарубіжними навчальними закладами: Бухарестським і Клузьким університетами (Румунія), Венеціанським, Болонським та Флорентійським університетами (Італія), Міжнародною школою гуманітарних наук Східної і Центральної Європи Варшавського університету, Краківським і Познанським університетами та Академією гуманітарних наук ім. О. Гейштора (Польща), університетом імені Масарика (Брно) та Карловим університетом (Прага), Інститутом романістики Лейпцизького університету (Німеччина), з École pratique des Hautes Étudesпри Сорбонні (Франція), кафедрою класичної філології Московського державного університету ім. М.Ломоносова (Росія), Тайванським університетом (Тайвань) та Університетом Аристотеля у Салоніках (Греція).

Кафедра загального мовознавства та класичної філології Інституту філології за період 2000-2011 рр. провела 7 наукових конференцій і наукових читань:

  1. 2001 р. – Міжнародна наукова конференція пам’яті проф. С. В. Семчинського «Наукова спадщина професора С. В. Семчинського і сучасна філологія».
  2. 2006 р. – Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-ти річчю від дня народження проф. С. В. Семчинського «Філологічна спадщина професора С. В. Семчинського і сучасність».
  3. 2006 р. – Наукові читання, присвячені 95-річчю від дня народження проф. А. О. Білецького.
  4. 2009 р. – Міжнародна наукова конференція «Рецепція наукової спадщини  академіка М. Я. Калиновича у сучасній філології» (до 120-річчя  від дня народження  академіка Михайла Яковича Калиновича (1888-1949).
  5. 2009 р. – Наукові читання, присвячені 15-річчю відновлення спеціальності «Класичні мови та літератури» в Київському національному університеті.
  6. 2009 р. – Наукові читання, присвячені 80-річчю проф. Ф. О. Нікітіної.
  7. 2011 р. – Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження проф. С. В. Семчинського «Рецепція наукової спадщини професора Станіслава Семчинського і сучасна філологія».

У 2007 році кафедра одержала грант Державного фонду фундаментальних досліджень при МОН України  № Ф25/708-2007 (07ДФ044–01). Назва проекту– «Класичні та сучасні мови у  контексті пріоритетів нової  антропологічної парадигми у мовознавстві: теоретичні постулати та практика вивчення». Керівник теми – проф. Голубовська Ірина Олександрівна. Мета наукової роботи – вивчення класичних (латини та давньогрецької) та сучасних європейських (англійської, німецької, французької, української, російської, новогрецької, італійської) мов у світлі настанов нової антропологічної парадигми у мовознавстві, з'ясування функціонально-семантичних та лінгвокогнітивних характеристик індоєвропейських мов із застосуванням новітніх методів і прийомів лінгвістичного аналізу.

Результати опрацювання мовного матеріалу мов античності та новітніх європейських мов застосовувалися у навчальному процесі під час викладання латини та інших дисциплін класичного циклу в Інституті філології та на юридичному, історичному та філософському факультетах. Підготовлено і подано до друку «Багатомовний юридичний словник-довідник» з опорними термінами римського права та їх відповідниками в англійській, французькій та українській мовах.