Державний іспит: перська мова і література

Програма комплексного державного екзамену з перської мови і літератури для випускників ОКР "бакалавр" спеціальності "перська мова і література" укладена у відповідності до навчального  плану та навчальних програм із дисциплін, матеріал з яких включено до структури білетів. Програму комплексного екзамену спрямовано на загальний аналіз сукупності знань та вмінь, здобутих студентами протягом усього періоду навчання в рамках ОКР "бакалавр". З огляду на вищезазначене, програма містить питання з кількох дисциплін, таких як перська мова (включно з головними моментами з нормативних курсів лексикології, теоретичної фонетики, історії мови, стилістики), перська література, методика викладання мови і літератури, переклад.

Програма комплексного державного екзамену з перської мови і літератури для випускників ОКР "магістр" спеціальності "перська мова і література" укладена у відповідності до навчального  плану та навчальних програм із дисциплін, матеріал з яких включено до структури білетів. Програму комплексного екзамену спрямовано на загальний аналіз сукупності знань та вмінь, здобутих студентами протягом усього періоду навчання до його завершення в рамках ОКР "магістр". З огляду на вищезазначене, програма містить питання з кількох дисциплін, таких як перська мова (включно з головними моментами з нормативних курсів лексикології, теоретичної фонетики, історії мови, теоретичної граматики, стилістики, комунікативних стратегій), перська література, методика викладання мови і літератури, переклад.