Навчальні матеріали

Члени кафедри опублікували за 5 років три монографії, 7 підручників, 9 посібників, понад 200 наукових статей, взяли участь у 8 баварсько-українських наукових конференціях. 


Перший вітчизняний підручник „Перекладознавство (німецько-український напрям)” визнано одним із кращих ювілейних видань до 175-ліття КНУ (автори Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д.).

Підручник суттєво доповнює дидактичну базу з перекладознавства, насамперед стосовно німецької та української мов, висвітлюючи різні проблеми міжкультурної комунікації. У ньому поєднано перекладознавчу теорії з її практичним спрямуванням. Приклади із творів німецької літератури, газетних і наукових публікацій та фрагменти повсякденних розмов широко ілюструють як загальні теоретичні постулати, так і служать основою для вправ на закріплення перекладацьких навичок. Цікавими і корисними стануть додатки, наведені наприкінці підручника. Для студентів, аспірантів, викладачів та науковців.

Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Перекладознавство (німецько-український напрям) : підручник. (pdf-файл, 4,1 Mb)


Любчук Н. В. Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія: навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. – 161 с. – 9,35 ум. друк. арк. – Гриф МОН України (лист № 1/11-6313 від 12.07.2010).

Любчук Н. В. Зіставна лексикологія німецької та української мов: навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. – 335 с. – 19,53 ум. друк. арк. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України – Гриф МОН лист № 1/11-16494 від 23.10.12)