Програми вступних іспитів до аспірантури

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 10.02.16 - перекладознавство (романські мови) (файл .pdf)

Вступний іспит до  аспірантури зі спеціальності "Перекладознавство" проводиться в обсязі теоретичних курсів з перекладознавства, передбачених навчальними планами вищих навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційним рівнем 8.030500 "Магістр перекладу". Вступник до аспірантури повинний виявити глибокі теоретичні знання з перекладознавства та належні практичні вміння  і навички перекладу з іноземної мови українською мовою  та з української мови іноземною мовою і вміння давати перекладознавчий коментар до виконаного перекладу.