Воробей Ольга Сергіївна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії 

Народилася 20 жовтня 1986 р. у м. Рівному.

Освіта та робота: 

У 2009 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність «китайська мова та література»). Під час навчання в університеті протягом 2007-2008 н.р. стажувалася в Харбінському національному університеті. З жовтня 2009 року до жовтня 2012 навчалася в аспірантурі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.01.04 «зарубіжна література».

З вересня 2010 р. до липня 2012 за сумісництвом працювала на посаді старшого викладача кафедри східних мов Національної академії Cлужби безпеки України.

З вересня 2012 – асистент кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У лютому 2013 року захистила кандидатську дисертацію за темою «Творчість Лао Ше і китайська розмовна драма першої пол. ХХ ст.»

Наукові інтереси: китайська література I пол. ХХ ст., художній переклад китайської сучасної драми.

Основні публікації:

  1. Система Станиславского в китайской драматургии середины ХХ века / О.С. Воробей // Проблемы литератур Дальнего востока. Материалы IV Международной научной конференции – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2010. – Т ІІІ. – С. 329-338. 
  2. Східний романтизм та західний реалізм в китайській драматургії ХХ століття / О.С. Воробей // Сходознавство. Вип. 51 – Інститут сходознавства імені А.Ю. Кримського, 2010. – С. 18-24.
  3. Особливості «поетизованих п’єс» Цао Юя як нової форми китайської драми 30-50-х ХХ ст. / О.С. Воробей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип.12. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 55-59.
  4. Практичний посібник з підготовки до складання кваліфікаційних іспитів з іноземної мови (китайська) : [навч.- метод. посіб.] / Воробей О.С. [та ін.]. — К.: Науково-видавничий відділ НА СБ України, 2012. – 182 с.
  5. Особливості епізованої драми Лао Ше у зіставленні з епічним театром Бертольда Брехта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 1(19). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. С. 51-57. (1 д.а.)

Викладає курси: 

  • Функціональна стилістика першої мови (китайської).
  • Практичний курс першої мови (китайської).
  • Новітні літератури Сходу (Китаю).

Контактна інформація:  olha_wolf@mail.ru