Воробей Ольга Сергіївна

 

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії 

Контактна інформація

Телефон:    (097) 828-52-78 (мобільний)

         (044) 239-33-86 (робочий)

E-mail: oerjia@gmail.com

Сторінка у фейсбуці: https://www.facebook.com/olga.vorobey.96

Коло наукових інтересів

Китайська література I пол. ХХ ст., художній переклад китайської сучасної драми.

Навчальні курси :

  • Функціональна стилістика першої мови (китайської)
  • Практичний курс першої мови (китайської)
  • Новітні літератури Сходу (Китаю)

Публікації, статті

  1. Система Станиславского в китайской драматургии середины ХХ века / О.С. Воробей // Проблемы литератур Дальнего востока. Материалы IV Международной научной конференции – СПб.: Издательство Санкт‑Петербургского университета, 2010. – Т. ІІІ. – С. 329–338. 
  2. Східний романтизм та західний реалізм в китайській драматургії ХХ століття / О.С. Воробей // Сходознавство. Вип. 51 – Інститут сходознавства імені А.Ю. Кримського, 2010. – С. 18–24.
  3. Особливості «поетизованих п’єс» Цао Юя як нової форми китайської драми 30–50‑х ХХ ст. / О.С. Воробей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 12. – К.: Видавничо‑поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 55–59.
  4. Практичний посібник з підготовки до складання кваліфікаційних іспитів з іноземної мови (китайська) : [навч.‑метод. посіб.] / Воробей О.С. [та ін.]. – К.: Науково‑видавничий відділ НА СБ України, 2012. – 182 с.
  5. Особливості епізованої драми Лао Ше у зіставленні з епічним театром Бертольда Брехта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 1(19). – К.: Видавничо‑поліграфічний центр «Київський університет», 2013. С. 51–57. (1 д. а.)
  6. Китайська мова. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів. (Співавтор), Харків «Фоліо», 2016.
  7. Новітня література Китаю. Навчальний посібник. Київ, «Логос», 2017.

Біографія

Народилася 1986 року у м. Рівному.

У 2009 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність «китайська мова та література»).

Протягом 2007–2008 н. р. стажувалася в Харбінському національному університеті.

З жовтня 2009 року до жовтня 2012 навчалася в аспірантурі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.01.04 «зарубіжна література». Захистила кандидатську дисертацію на тему «Творчість Лао Ше і китайська розмовна драма першої пол. ХХ ст.»

З вересня 2010 р. до липня 2012 р. за сумісництвом працювала на посаді старшого викладача кафедри східних мов Національної академії Cлужби безпеки України.

З вересня 2012 р. до теперішнього часу – асистент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно‑Східної Азії Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.