Ковальчук Юлія Андріївна

Асистент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії 

 

Місце та рік народження. Народилася 1983 року у Києві.

Освіта. 2005 року закінчила Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ) за фахом «філолог, перекладач корейської та англійської мов».

Мовне та професійне стажування.Тричі проходила мовне стажування у Республіці Корея: 2004 року – в Університеті Кьонхі (м. Сеул), 2010 року – в Університеті Соґан (м. Сеул), 2011 року – в Університеті Ачжу (м. Сувон).

2011 року склала іспит на володіння корейською мовою TOPIK (Test of Proficiency in Korean) і отримала сертифікат найвищого 6 рівня.

2013 року проходила стажування для викладачів корейської мови як іноземної в Університеті Кьонхі (м. Сеул).

Досвід роботи. З 2005 по 2010 рік викладала корейську мову в КНЛУ.

Викладання. Викладає низку курсів, пов'язаних з класичною та сучасною корейською літературою, усним та письмовим двостороннім перекладом, діловим мовленням.

Наукова діяльність. Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Гетерообраз Кореї у світовому літературному дискурсі ІХ – ХІХ ст.».

Брала участь у наукових конференціях в Україні та закордоном (Москва, Гельсінкі, Ташкент, Баку, Сеул).

Наукові інтереси. Корейська класична та сучасна література, країнознавство, історія, художній переклад, ділове мовлення.

Публікації.

Навчальний посібник.

Ковальчук Ю. А. «Країнознавство: Корея». К.: «Київський університет», 2011.

Переклад.

«Новий погляд на історію Кореї». К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2010.

Методична праця.

Програма вступних іспитів до аспірантури. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012.

Статті.

 1. Ковальчук Ю. А. Проблеми та перспективи створення уніфікованої системи української практичної транскрипції корейських власних назв / Мовні і концептуальні картини світу. К., 2011. Вип. 36.
 2. Ковальчук Ю. А. Образ Кореї в європейській літературі подорожей ХІІІ ст. (на матеріалі звітів Дж. П. Карпіні та Ґ. Рубрука) // Літературознавчі студії. Вип. 35. К., 2012.
 3. Ковальчук Ю. А. Ґенеза корейських образів у художній прозі Дж. Лондона // Мова і культура (Науковий журнал). К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. Вип. 15. Т. IV (158).
 4. Ковальчук Ю. А. Образ Кореи в художественной прозе Дж. Лондона: реальность и творческий вымысел // Корейский полуостров: накануне перемен. Доклады, представленные на ХVI научной конференции корееведов России и стран СНГ. Москва, 29–30 марта 2012 г. М.: ИДВ РАН, 2012.
 5. Ковальчук Ю. А. Образи Кореї та корейців у публіцистичній прозі Джека Лондона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. Київ, 2013. Вип. 1 (19).
 6. Ковальчук Ю. А. Корея в європейській літературі подорожей ХVІ ст. // Літературознавчі студії. К., 2013. Вип. 37. Ч. 1.
 7. Ковальчук Ю. А. Корея в описаниях католических миссионеров XVI-XVII ст. // Корея: уроки истории и вызовы современности. Доклады, представленные на XVII научной конференции корееведов России и стран СНГ. М.; ИДВ РАН, 2013.
 8. Ковальчук Ю. А. Образ Кореї в арабській географічній літературі ІХ–ХV століть // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2014. Випуск 61.
 9. Ковальчук Ю. А. Европейцы в Японии и Корее: образы в документальной и художественной прозе XVII–XX вв. // Восточные общества: традиции и современность. Материалы ІІ Съезда молодых востоковедов стран СНГ. Баку, 11-14 ноября 2013 года. Москва-Баку, 2014.
 10. Ковальчук Ю. А. Європейці в Кореї: образи в документальній та художній прозі XVII – початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. Київ, 2014. Вип. 1 (20).
 11. Ковальчук Ю. А. Зображення Кореї в європейській літературі епохи Просвітництва // Літературознавчі студії. К., 2014. Вип. 43. – Ч. 1.
 12. Кім Сук Вон. Шевченкознавство в Республіці Корея / Сук Вон Кім, Ю. Ковальчук // Шевченкознавчі студії. 2014. Вип. 17.
 13. Ковальчук Ю. А. Корейський топос повісті В. Серошевського «Танцівниця Оль-cоні» // Мова і культура (Науковий журнал). К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. Вип. 18. Т. I (176).
 14. Ковальчук Ю. А. Описи Кореї кінця ХVІІІ середини ХІХ ст.: між романтизмом та орієнталізмом // Літературознавчі студії. К., 2015.
 15. Ковальчук Ю. А. Уявлення про категорію куґьон у західній літературі подорожей ХІХ – початку ХХ століття // Тексти доповідей міжнародної наукової конференції «Кореєзнавство у Східній Європі: сучасність і перспективи». К., 2016.