Мусійчук Вікторія Анатоліївна

Старший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України, асистент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії

Дата і місце народження: 15.09.1978, м.Київ

Вищу освіту здобула у Київсьмому національному університеті імені Тараса Шевченка (відділення сходознавства), ступінь магістра – у Ханойському національному університеті (факультет лінгвістики).

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії. Тема дисертації “Паремійні одиниці сучасної в’єтнамської мови: ономасіологічний та лінгвокультурологічний аспекти”.

Коло наукових інтересів: в’єтнамська та китайська фразеологія, фонетика, лексикологія, лексикографія, лінгвокультурологія, літературознавство, культура, історія країн ПСА, українсько-в’єтнамські відносини.

Нагороджена "Почесним дипломом за упровадження у навчально-виховний процес перспективних освітніх технологій" на 3-й виставці-презентації "Інноваційні технології навчання" МОН та Академії педагогічних наук України (2006 р.)

Основні публікації:

Має 37 наукових праць, з яких 1 – монографія, 5 – розділи в колективних працях, 21 – статті у фахових виданнях, 9 – тези доповідей на міжнародних наукових конференціях.

  1. Мусійчук В.А. В’єтнамський менталітет через призму фразеології/ В.А. Мусійчук.– К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. – 160 с.
  2. Мусійчук В.А. В’єтнамська мова / Редько В.Г. та ін. // Концепція навчання східних мов у київській гімназії східних мов №1 (2006-2010). Експериментальний проект. – К.: «Енергія плюс», 2007. – C. 70-75.
  3. Мусійчук В., Онищенко О. Hợp táckhoahọc – công nghệ, giáodục – đào tạovà vănhóa// Quan hệ Việt Nam – Ucraina: Thực trạng và triển vọng / Nguyễn Quang Thuấn (cb). - H.: Khoa học Xã hội, 2012. – tr. 140-187. (Співробітництво у науково-технічній сфері, у галузі освіти та культури // Українсько-в’єтнамські відносини: сучасність та перспективи / За ред. Нгуєн Куанг Тхуан. Ханой, 2012.– С.140-187).
  4. Мусійчук В.А. Концепт стратегічного партнерства у зовнішній політиці В’єтнаму; Розбудова зовнішньополітичних відносин України з В’єтнамом та доцільність встановлення стратегічних відносин// Східний вектор стратегічного партнерства України в умовах глобального світу. Аналітична доповідь. / За ред. В.О.Кіктенка. – К.: Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАНУ, 2013. – С. 67-69; С. 126-136.
  5. Мусійчук В.А. Практична транскрипція в’єтнамських власних назв українською мовою: голосні фонеми // Східний світ, № 2. К., 2012. – C. 77-84.
  6. Мусійчук В.А. Проблеми укладання двомовного ідеографічного словника в’єтнамських паремій. // Сходознавство, № 41-42. К., 2008. – C.107-117.

Викладає курси:

  • Лінгвокраїнознавство В’єтнаму,
  • Теоретична фонетика в’єтнамської мови,
  • Практичний курс в’єтнамської мови,
  • Практика перекладу в’єтнамської мови

Контактна інформація: http://oriental-studies.org.ua/index.php?hist=1041