Гобова Євгенія Валеріївна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії

Дата і місце народження: 15.05.1986, м. Київ

Освіта, місце роботи: молодший науковий співробітник Відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

Відповідальний секретар збірки наукових праць «Китаєзнавчі дослідження», член оргкомітету міжнародної наукової конференції «Китайська цивілізація: традиції та сучасність».

Назва кандидатської: «Просодичні шаблони еліптичних конструкцій у китайській мові (фонологічні особливості безсполучникового зв’язку)»

Коло наукових інтересів: фонологія китайської та в’єтнамської мов, історія мов Східної та Південно-Східної Азії

Викладає курси:

  • «Вступ до східної філології»,
  • «Лексикологія в’єтнамської мови»,
  • «Лінгвокраїнознавство В’єтнаму».

Основні публікації:

  1. Гобова Є.В. [Луценко]. Безсполучниковий зв’язок як різновид еліпсису в дослідженнях синтаксису китайської мови / Є.В. Гобова // Сходознавство. – 2011. – №53–54. – С. 39–50.
  2. Гобова Є.В. Визначення меж складних речень у сучасній китайській мові / Є.В. Гобова // Сходознавство. – 2012. – №. 59 – С. 1–9.
  3. Гобова Є.В. Контекстні зміни тонів у китайській мові / Є. В. Гобова // Сходознавство. – 2012. – №60. – С. 11–20.
  4. Гобова Є.В. [Луценко]. Проблеми виділення безсполучникових конструкцій у мовленнєвому потоці (на матеріалі сучасної китайської мови) / Є.В. Гобова //Вісник Львівського ун.-ту. Серія філологічна. – 2011. – Вип. 54. – С. 176–180. 
  5. Гобова Є.В. [Луценко] Сучасні напрямки та методи дослідження просодії китайської мови / Є.В. Гобова // Сходознавство. – 2010. – № 52. – С. 25–36.
  6. Гобова Є.В. Системи анотування просодії китайської мови /Є.В.Гобова // Китаєзнавчі дослідження. [Зб. наук. пр.], Том 1. – 2011.– С. 96–102.
  7. Гобова Є.В. Вивчення фонетики та фонології китайської мови: новітні засоби та технології / Є.В. Гобова // XVIСходознавчі читання А. Кримського: тези доповідей міжнар. наук. конф. – 2012. – С. 101–102.