Война Марина Олексіївна

 

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії

 

Контактна інформація

Телефон:    (063) 959-48-48 (мобільний)

                   (044) 239-33-86 (робочий)

E-mail: marusia1987v@gmail.com

Сторінка у фейсбуці: https://www.facebook.com/mary.an1002

Коло наукових інтересів:

Питання інтерпретації сучасної китайської літератури, психолінгвістики, теорії та практики перекладу з/на китайську мову, культурологічного аспекту перекладу.

Навчальні курси:

 • Східна мова: середній рівень
 • Усна та давня східна література
 • Основи практики перекладу
 • Теоретичні аспекти синтаксису східної мови
 • Усний та письмовий переклад
 • Практичний курс східної мови

Публікації, статті:

 1. Война М.О. Наративний лабіринт у творах Цань Сюе як інтерпретація смислових парадоксів Х.Л. Борхеса / М.О. Война // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16, т. V (167). – С. 294–300.
 2. Война М.О. Психоаналітична теорія З. Фройда в Китаї: етапи становлення. /М.О. Война // Літературознавчі студії. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 40, част. 1. – С. 176–183.
 3. Война М.O. Дискурс жіночого божевілля у психоделічному просторі прози Цань Сюе / М.O. Война // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17, т. I (169). – С. 411–421.
 4. Война М.О. Оніризм як проекція буття в новелістиці Цань Сюе / М.О. Война // Літературознавчі студії. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 42, част. 1. – С. 210–219.
 5. Война М.О. Психологічний вимір новелістики Цань Сюе: самоаналіз як пошук істини / М.О. Война // Літературознавчі студії. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 46. – С. 76–86.
 6. Война М.О. Образ як засіб cамопізнання героїв у прозі Цань Сюе (на прикладі образу дзеркала) / М.О. Война // Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest, 2016. – Issue 84, vol. IV (19). – Р. 65–69.
 7. Война М.О. Досвід магічних обрядів як прояв «колективного несвідомого» у структурі художнього мислення Цань Сюе / М.О. Война // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса: МГУ, 2016. – Вип. 24, т. І. – С. 88–91.
 8. Китайська мова. Базовий курс: підруч. для студентів вищих навчальних закладів, за ред. Н.С. Ісаєвої (Война О.О.) – Харків: Фоліо, 2016. – С.368
 9. Война М.О. Образ демонічної матері у “Мильній бульбашці у брудній воді” Цань Сюе/М.О. Война//Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету:[ збірник].- Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – Вип.29 – С.72-75 (0,3 д.а).
 10. Война М.О. Трансформація образу матері у прозі китайський письменниць ХХ століття/М.О. Война// Закарпатські філологічні студії. – Ужгород: Видавничий дім “Гельветика”, 2018.  – Вип. 4., т. 2. – С93-97. (0,43 д.а) Фахове видання.

Біографія

Народилася 10.02.1987 р. у м. Києві.

У 2011 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (китайська, англійська) і переклад» та отримала кваліфікацію магістра філології, філолога‑дослідника, викладача вищого навчального закладу (китайська мова і література, англійська мова), перекладача з китайської та англійської мов.  

З вересня 2011 року до вересня 2013 року працювала на посаді старшого викладача кафедри східних мов НА СБ України.

З жовтня 2013 і до сьогодні працює на посаді асистента кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

З 2012 року до 2016 року навчалася в аспірантурі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.01.04 – «література зарубіжних країн». Брала участь у низці міжнародних конференцій в Україні та Європі.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн на тему: «Художня проза Цань Сюе: психоаналітична інтерпретація».

Стажування:

У 2006–2007 роках перебувала на мовному стажуванні в Пекінському університеті іноземних мов.

Нагороди та досягнення:

У 2012 році Департаментом контррозвідки Служби безпеки України та у 2013 році Першим заступником Голови Служби оголошено подяки за плідну співпрацю, фаховий підхід до вирішення поставлених завдань, виявлений при цьому професіоналізм і наполегливість.