Ісаєва Наталя Станіславівна

 

Доктор філологічних наук, доцент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії, директор Центру китайської літератури та викладання китайської мови, керівник секції китайської мови та літератури.

Контактна інформація

Телефон: (044) 239-33-86 (робочий)

E-mail: inattalia@gmail.com

Коло наукових інтересів

Дослідження в галузі китайської літератури ХХ ст., літературознавчі ґендерології, українсько‑китайські літературні та культурні зав’язки, художній переклад, етно‑національна специфіка китайського художнього дискурсу.

Навчальні курси

· Вступ до східної філології

· Історія китайської літератури (середньовіччя)

· Лінгвістичні особливості китайської класичної прози сяошо

· Особливості художнього перекладу

· Сучасний літературний процес у країнах Сходу

Вибрані праці

1. Ісаєва Н. С. Китайська жіноча проза: ревізія канону: монографія / Н. С. Ісаєва. – К.: Логос, 2017. – 415 с.

2. Ісаєва Н. С. Рольмістичного компоненту в китайській феміністичній прозі 90‑х років (на прикладі оповідання Хун Їн «Червона бабка»). / Н. С. Ісаєва // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. VIII (133). – С. 219–225.

3. Ісаєва Н. С. Жіночий дискурс традиційних образів української і китайської прози постмодерного періоду / Н. С. Ісаєва // Літературознавчі студії: зб. наук. пр. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 29. – С. 166–173.

4. Ісаєва Н. С. Образ митця у смисловому просторі української та китайської постмодерної прози (на матеріалі повісті Ван Аньї «Дядькова історія» та роману Ю. Андруховича «Московіада») / Н. С. Ісаєва // Літературознавчі студії: зб. наук. пр. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 35. – С. 259–267.

5. Ісаєва Н. С. Роман Мо Яня «Пишні груди, широкі стегна» в оцінці китайської феміністичної критики / Н. С. Ісаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Східні мови та літератури». – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – Вип. 20. – С. 42–45.

6. Ісаєва Н. С. Образ «сучасної відьми» в китайському етнокультурному контексті прози Сюй Сяобінь (на матеріалі оповідання «М’янмарський нефрит» / Н. С. Ісаєва // Літературознавчі студії: зб. наук. пр. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 43 – Ч. 1. – С. 245–253.

7. Ісаєва Н. С. Концепція божевілля у прозі Вей Хуей (на матеріалі повісті «Божевільна як Вей Хуей») / Н. С. Ісаєва // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 18. – Т. I (176). – С. 370–377.

8. Ісаєва Н.С.Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків «Фоліо», 2016.

9. Ісаєва Н. С. Ґендерний вимір китайського літературознавства: до питання термінології / Н. С. Ісаєва // Літературознавчі студії: зб. наук. пр. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 46. – С. 142–154.

10. Ісаєва Н. С. Проблемно‑тематична парадигма китайської жіночої прози початку ХХ ст.: шлях до самовизначення / Н. С. Ісаєва // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Одеса: Вид‑во Міжнародного гуманітарного університету, 2015. – Вип. 19. – С. 85–89.

11. Ісаєва Н. С. 伊萨耶娃90年代中国与乌克兰女性文学中象征符号的传统概念及其创新—“蛇” 在玛丽亚•马蒂奥斯与徐小斌作品中的对比/ 伊萨耶娃著// 第九届国际东亚学学术论坛《新形势下的东亚合作与交流》论文合集.  – 上海:复旦大学出版社,2016. – 第315–321页.

12. Ісаєва Н. С. Китайська жіноча література ІІ половини ХХ століття: основні тенденції розвитку / Н. С. Ісаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Східні мови та літератури». – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – Вип. 23. – С. 53–62.

13. Ісаєва Н. С. 伊萨耶娃乌克兰的汉学研究(历史和语文学方面) / 伊萨耶娃著// 乌克兰研究. – 北京:中国社会科学出版社,2016. – 第2辑– 第175–194页.

14. Ісаєва Н. С. Реінтерпретація міфологічного образу Місячної Діви у прозі Чень Жань і Лінь Бай / Н. С. Ісаєва // Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest, 2017. – V (37), Issue: 137. – P. 22–26.

Біографія

Народилася 1971 року в м. Києві.

У 1995 році закінчила навчання в Інституті філології Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література» та отримала кваліфікацію спеціаліста «філолога, викладача української мови та літератури», а також другу кваліфікацію «сходознавця, викладача китайської мови та літератури».

Протягом 1990–1992 рр. перебувала на мовному стажуванні у Ляонінському педагогічному університеті (м. Далянь, КНР).

Упродовж 1995–1999 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність 10.01.05. – «порівняльне літературознавство»). У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Українська література в Китаї: проблеми рецепції».

У 1999–2005 рр. – викладач кафедри сходознавства Київського інституту східної лінгвістики і права (з 2004 року – університет «Східний світ»).

У 2005–2006 рр. – науковий співробітник відділу порівняльних досліджень Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.

У 2007–2008 рр. – асистент кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2009–2014 рр. – доцент цієї кафедри.

Упродовж 2014–2017 рр. навчалась у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність 10.01.04. –«література зарубіжних країн»). У 2018 році захистила докторську дисертацію на тему: «Ґендерна диференціація літературного канону: китайська жіноча проза».

З 2017 року і донині – доцент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії, директор Центру китайської літератури та викладання китайської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.