Ісаєва Наталя Станіславівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії, директор Центру китайської літератури та викладання китайської мови, керівник секції китайської мови та літератури.

Народилася 21 березня 1971 року у м. Києві.

У 1988–1992 рр. навчалася у Дніпропетровському державному університеті. Протягом 1990–1992 р. перебувала на мовному стажуванні в КНР (Ляонінський педагогічний університет, м. Далянь). Після повернення продовжила навчання у Київському університеті імені Тараса Шевченка, який закінчила у 1995 році, отримавши спеціальність – «філолог, викладач української мови та літератури» та «викладач китайської мови та літератури». Цього ж року вступила до аспірантури Київського університету на програму «порівняльне літературознавство». Протягом 1996–1999 рр. перебувала в КНР (м. Пекін). У червні 2002 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Українська література в Китаї: проблеми рецепції».

Викладачем китайської мови та літератури працює з 1999 року.

1999-2005 рр. - викладач кафедри східних мов Київського інституту східної лінгвістики і права (2004 року перейменовано у Київський університет «Східний світ»); з 2001 р. – призначена на посаду завідувача кафедри східної лінгвістики.

2005-2006 рр. – науковий співробітник відділу порівняльних досліджень НДІ українознавства Міністерства освіти і науки України.

2006-2007 рр. - асистент кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

З 2007р. – доцент кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології. З 2010 р. - директор Центру китайської літератури та викладання китайської мови, з 2012 - керівник секції китайської мови та літератури.

Викладає нормативні курси:

  • «Історія китайської літератури» для бакалаврів;
  • «Жанрова парадигма китайської класичної прози» для бакалаврів;
  • «Літературознавча компаративістика» та «Новітня література Сходу (китайська)» для спеціалістів;
  • «Порівняльне літературознавство» та «Новітня література Сходу (китайська) ІІ пол. ХХ ст.» для магістрів.

Керує написанням бакалаврських, дипломних та магістерських робіт, здійснює керівництво науковою роботою аспірантів кафедри.

Сфера наукових зацікавлень: історії китайської літератури (зокрема ХХ ст.), літературознавча компаративістика, феміністична критика, українсько-китайські літературні зв’язки, китайська жіноча проза ІІ пол. ХХ ст.

Має низку праць у фахових виданнях. Повний перелік див. у додатку.