Демчук Тетяна Василівна

 

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії

 

Контактна інформація

Телефон:    (067) 583‑88‑25 (мобільний)

(044) 239‑33‑86 (робочий)

E-mail: tdemchuk@mail.ru

Коло наукових інтересів

Лексикологія сучасної китайської мови, лексична синонімія.

Навчальні курси :

·Практичний курс першої мови (китайська)

·Основи теорії перекладу

·Основи практики перекладу

·Переклад китайськомовних економічних та комерційних текстів

Публікації, статті

  1. Проблема синонімії в теоретичних працях китайських лінгвістів // Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. пр. – Вип. 12. – Ч. I. – К., 2004. – С. 126–131.
  2. Аналіз семантики синонімічних односкладових дієслів сучасної китайської мови // Сходознавство. Зб. ст. – Вип. 29–30. – К., 2005. – С. 56–63.
  3. Проблема дослідження явища синонімії в сучасній китайській мові (на матеріалі наукових праць зарубіжних синологів) // Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. пр. – Вип. 18. – Кн. 1. – К., 2005. – С. 110–114.
  4. Проблема типологізації синонімів у сучасній китайській мові // Східний світ. Журнал. – Вип. 2. – К., 2006. – С. 109–116.
  5. Китайська мова. Базовий підручник для студентів  вищих навчальних закладів. Харків «Фоліо», 2016

Біографія

Hародилася 08.02.1981 р. на Черкащині.

2003 року закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію магістра китайської мови та літератури і англійської мови, викладача.

Під час навчання в університеті проходила мовне стажування у Пекінському університеті мови і культури (2000–2002 н. р.) та науково‑дослідну практику в Нанькайському університеті (м. Тяньцзінь) (березень–липень 2005 року).

З 2005 року працює на посаді асистента кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно‑Східної Азії Інституту філології КНУ.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії на тему «Структурно‑семантичні особливості синонімічних односкладових дієслів  сучасної китайської мови».

Під час навчання та роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка брала активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях.