Жила Вікторія Григорівна

Асистент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії

Місце та рік народження.Народилася 1982 року у м. Чернігові.

Освіта.2003 року закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література (корейська, англійська)», здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з корейської мови і літератури та англійської мови, викладача.

Мовне та професійне стажування.Двічі проходила мовне стажування у Республіці Корея: 2004 та 2006 року в Університеті Кьонхі (м. Сеул).

Досвід роботи.З 2003 по 2005 рік працювала вчителем корейської мови у Київській гімназії східних мов №1. З 2005 по 2007 рік виклала корейську мову у Київському міжнародному університеті.

Викладання.Викладає практику двостороннього перекладу, практику мовлення, лексикологію, стилістику корейської мови тощо

Наукова діяльність.Працює над дисертацією на тему: «Національна специфіка семантики корейських фразеологізмів з соматичним компонентом».

Наукові інтереси. Корейська фразеологія, стилістика, переклад.

Публікації.

Навчальний посібник.

Жила В. Г. Вступ до практичної фонетики та акцентуації корейської мови. Київ, 2008.

Статті.

 1. Жила В. Г. Порівняльний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом око в українській та корейській мовах // Вісник Київського університету: східні мови та літератури. К., 2008. Вип. 14.
 2. Жила В. Г. Фразеологічний образ у конотативному аспекті на прикладі соматичних фразеологізмів у корейській мові // Мовні та концептуальні картини світу. К., 2009.
 3. Жила В. Г. Історія вивчення фразеології у корейському мовознавстві // Сучасний стан та перспективи  науково-культурного обміну між Україною та Кореєю. К., 2009.
 4. Жила В. Г. Анализ корейских фразеологических единиц, характеризующих человека // Китай, Корея, Японія. К., 2009.
 5. Жила В. Г.  Вираження концепту «страх» у фразеологізмах із соматичним компонентом (корейська мова) //Мовні і концепту-альні картини сві-ту. К., 2011. Вип. 37.
 6. Жила В. Г. Фразеологічні одиниці та прислів’я як об’єкт лінгвістичних досліджень у корейській мові – Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2011. Вип. 54.
 7. Жила В. Г. Семантичні особливості фразеологізмів з компонентом «рука» в корейській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. К., 2011. № 17.
 8. Жила В. Г. Фразеологічні одиниці корейської мови на позначення людини // Мовні і концептуальні картини світу. К., 2012. Вип. 41. Ч. 2.
 9. Жила В. Г. Основні джерела походження корейських фразеологізмів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. К.:, 2014. № 20.
 10. Жила В. Г.Принципы дифференциации фразеологизмов и пословиц в корейском языке //Корееведенье Казахстана. Сборник статей. Алматы, 2014.  Выпуск 2.
 11. Жила В. Г. Описание и систематизация соматической лексики в корейском языке (на примере фразеологизмов) // Корееведенье Казахстана. Сборник статей. Алматы, 2015. Выпуск 3.
 12. Жила В. Г. Особливості та специфіка перекладу корейських фразеологізмів // Тексти доповідей міжнародної наукової конференції «Кореєзнавство у Східній Європі: сучасність і перспективи». К., 2016.