Кінджибала Оксана Сергіївна

Асистент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії.

Місце та рік народження. Народилася 1981 року у Тернополі.

Освіта.2003 року закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література (корейська, англійська)», здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з корейської мови і літератури та англійської мови, викладача (диплом з відзнакою).

Мовне та професійне стажування.  Під час навчання в університеті проходила мовне стажування в Університеті Йонсе (м. Сеул).

Досвід роботи.Викладає в Інституті філології з 2003 року.

Викладання.Викладає країнознавство, практичний курс корейської мови, методику викладання, практику перекладу тощо.

Наукова діяльність.Працює над дисертацією на тему: «Жанрові різновиди корейських народних казок».

Наукові інтереси.Корейський фольклор, міфологія, класична література, переклад.

Публікації.

Методична праця.

Програма вступних іспитів до аспірантури. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012.

Статті.

 1. Кінджибала О. С. Галерея образів головних героїв корейської казки//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Східні мови та літератури».К., 2005. Вип. 10.
 2. Кінджибала О. С.Українські та корейські казки про тварин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Східні мови та літератури».К., 2005.
 3. Кінджибала О. С.Жіночі образи в чарівних казках України та Кореї ( на матеріалі казок про тварин)//  Ученые записи Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Филология. С., 2005.  Т.18 (57). №3/
 4. Кінджибала О. С.Корейські казки (матеріали до лекції з курсу «Історія корейської літератури ) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Л., 2005.  Вип. 36.
 5. Кінджибала О. С.Особливості перекладу корейських казок українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу.К., 2005. Вип. 18.
 6. Кінджибала О. С.Проблема класифікації корейських казок // Літературознавчі студії.  К., 2006. Вип. 16.
 7. Кінджибала О. С.Особливості образу дракона у корейському казковому епосі // Х сходознавчі читання А. Кримського: Тези доповідей.К., 2006.
 8. Кінджибала О. С.Порівняльний аналіз тематики соціально- побутової казки Кореї та України // Літературознавчі студії. К., 2005. Вип. 12.
 9. Кінджибала О. С.Жанрові особливості корейських казок про тварин // China, Korea, Japan: Methodology and practice of Culture Interpretation. Kyiv, 2011.
 10. Кінджибала О. С.Корейська казка у світовому літературному процесі //Матеріали міжнародної наукової конференції. К., 2009.
 11. Кінджибала О. С.Анализ корейских народных бытовых сказок // Розвиток корейської лінгвістики та літературознавства в Україні. К., 2007.
 12. Кінджибала О. С.Співіснування нових форм та традиційних образів у середньовічній корейській поезії  // Літературознавчі студії. К., 2010. Вип. 29.
 13. Кінджибала О. С.Мовна картина світу корейської фантастичної казки // Літературознавчі студії.К., 2011. Вип. 33.
 14. Кінджибала О. С.Генеза жанру анекдот у корейській літературі  // Мовні та концептуальні картини світу. К., 2012.
 15. Кінджибала О. С.Сюжетно-типологічні особливості корейських побутових казок // Тексти доповідей міжнародної наукової конференції «Кореєзнавство у Східній Європі: сучасність і перспективи». К., 2016.