Кірносова Надія Анатоліївна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії

Народилася: 5 листопада 1976 року в смт.Томаківка Дніпропетровської обл.

У 1993-1999 рр. навчалась у Дніпропетровському державному університеті на спеціальності китайська мова та література, у 1995-1996 рр. перебувалана стажуванні в КНР (Ляонінськийуніверситеті, м.Шеньян). У1999 році вступила до Національного університету “Києво-Могилянська академія” на магістерську програму "Філологія. Теорія, історія літератури та компаративістика". Закінчивши навчання на магістерській програмі в 2001 році, продовжила навчання васпірантуріКиєво-Могилянської академії на програмі«компаративістика».

Кандидатську дисертацію на тему «Жанрово-тематична парадигма паломницької прози в китайській та європейських літературах XVI–XVIII ст.» захистила вгрудні 2005 року.

Працює викладачем китайської мови з 1997 р.

Перекладає твори художньої літератури з китайської мови на українську.

Переклади:

 1. Ван Аньї Дядечкова історія (пер. Н. Кірносової) // Всесвіт. – 2009. – № 7-8. – с.5 – 55.
 2. Тьє Нін Квітки бавовнику (пер. Н. Кірносової) // Всесвіт. – Спецвипуск: Альманах китайської літератури, 2010. – с.178 – 228.
 3. Ши Т’єшен Про життя і смерть. (пер. Н. Кірносової) // Всесвіт. – 2010. - № 7-8. – с.202 – 207.
 4. Чжоу Сяофен Нуль годин на Різдво (пер. Н. Кірносової) //Всесвіт. – 2011. - № 3-4. – с.182 - 197.
 5. Мо Янь Червоний ґаолян: історія одного роду //К.: Фоліо, 2015. – 637 с.

Має низку публікацій у фахових виданнях, зокрема:

 1. Етикетні формули китайської мови та способи їх перекладу українською мовою // Мова і культура. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. – Т. VII(107). – с. 253 – 256.
 2. Поетологічні особливості жанру подорожніх нотаток у китайській та українській літературах кін. ХІХ – поч. ХХ ст. // Східний Світ. – 2008. – № 4. – С. 88–92.
 3. Українські реалії в творах М. Гоголя: проблема перекладу китайською мовою («Вечір на Івана Купала») // Літературознавчі студії. – Вип.25. – 2009. – с.89-98.
 4. Засади транскрибування китайської лексики українською мовою // Сходознавство. – Вип. 45-46. – Київ, 2009. – с. 38 – 57.
 5. Концепція знаку Чарльза Пірса та її застосування до китайської ієрогліфіки //Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. IV (129). – с.181 – 186.
 6. Образний потенціал слова в китайській мові (на прикладі дієслів із ключем «рука» в повісті Т’є Нін «Квітки бавовнику») //Українське мовознавство. – Вип. 39/1. – 2009. – с. 177 – 183.
 7. Епіграфіка міського середовища в Китаї: концептуальний аналіз // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. VIІІ (144). – с.75 – 82.
 8. Лічильні слова китайської мови в світлі концепції числа Ж. Піаже // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: східні мови та літератури. – К., 2011. – Вип. 17. – с.13– 16.
 9. Християнська проблематика в китайській літературі кінця ХХ ст.. //Літературознавчі студії. – Вип. 29. – 2011. – с.181-186.
 10. Етапи розвитку граматології в Китаї: від династії Хань до сучасності // Східний Світ. – 2011. – №3. – с.195–204.

Публікації в закордонних виданнях:

 1. Тенденции развития малой прозы в современной китайской литературе // Проблемы литератур Дальнего Востока. ІІІ Международная научная конференция: В 2 т. 24-28 июня 2008 г.: Сборник материалов. – СПб., 2008. – Т. 1. – с.164 – 175.
 2. 中国文学作品在乌克兰翻译的困难// 翻译家的对话/中国作家协会外联部编。-北京:作家出版社,2011。-111-113页。
 3. 从乌克兰视角看中国文学翻译// 翻译家的对话/中国作家协会外联部编。-北京:作家出版社,2012。- 26-31页。
 4. Искусство импровизации в современном китайском театре // Проблемы литератур Дальнего Востока. – 2012. – Т.1. – с.357 – 364.
 5. 为乌克兰读者解读中国故事// 翻译家的对话/中国作家协会外联部编。-北京:作家出版社,2015。- 167-172页。

 

Є автором посібників, якимнадано гриф Міністерства освіти та науки України:

 1. Практична граматика китайської мови (навчальний посібник). – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 116с.
 2. Лінгвокраїнознавство Китаю (навчальний посібник). – К.: «Задруга», 2009. – 160с.