Єгипетський центр арабської мови та літератури

Єгипетський центр арабської мови та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка створено відповідно до Угоди про створення „Єгипетського центру арабської мови та культури ” в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, укладеної між Посольством Арабської Республіки Єгипет в Україні та КНУ імені Тараса Шевченка та на виконання наказу в.о. ректора університету №345-32 «Про створення Єгипетського центру арабської мови та культури Інституту філології» від 02.06.2008 р.

Основною метою діяльності Центру є популяризація арабської мови, літератури та культури в Україні, сприяння досконалому вивченню арабської мови та літератури, збагачення знань фахівців-арабістів про історію, культуру, мистецтво арабських країн, актуальних проблем їх сучасного стану і розвитку, підготовка до друку необхідної навчально-методичної літератури, забезпечення навчальною, художньою, інформаційною літературою і періодикою студентів, аспірантів та викладачів університету, вдосконалення системи підготовки філологів-арабістів, покращення умов для науково-методичної роботи викладачів та аспірантів арабської секції, створення умов для самостійного вивчення арабської мови та літератури, різних галузей арабістики студентами університету та інших вищих навчальних закладів України, а також зміцнення дружніх зв’язків між українським та арабським народами.

Центр є структурним підрозділом Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка без права юридичної особи.

Основні завдання Центру

  • підвищення рівня знань з арабської мови у студентів, допомога у самостійному вивченні та вдосконаленні арабської мови;
  • організація заходів, пов’язаних з навчально-методичною роботою викладачів-арабістів, які є членами Центру;
  • підтримка та проведення наукових досліджень з арабської мови, літератури, історії та культури арабських країн в Україні;
  • організація лекцій, зустрічей, симпозіумів, конференцій, літніх шкіл та інших заходів, що передбачають збереження і поширення знань про арабську культуру серед широкої громадськості, здійснення виховної роботи, спрямованої на утвердження загальнолюдських цінностей, гуманістичного світогляду та патріотичних переконань;
  • надання можливості користування літературним, аудіо- та відео фондами Центру всім викладачам і студентам Інституту філології та підрозділів університету;
  • здійснення міжнародного співробітництва за узгодженням з Управлінням міжнародних зв’язків КНУ.

Діяльність Центру

Освітня, науково-дослідна, культурно-просвітницька, господарська та інша діяльність Центру здійснюється відповідно до Законів України « Про освіту», Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Положення про Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Типового положення про мовно-культурні центри КНУ імені Тараса Шевченка та Положення про Єгипетський центр арабської мови та культури.

Центр має власну бібліотеку, фонд якої представлений підручниками, посібниками з вивчення арабської мови та літератури, творами художньої літератури арабською мовою, літературою з історії, географії, філософії, мистецтва арабських країн. Фонд бібліотеки постійно поповнюється за сприяння посольств арабських країн, акредитованих в Україні.