Комісаров Костянтин Юрійович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії, викладач японської мови, перекладач.

Народився 1 серпня 1979 року в м. Києві. 1996 р. закінчив Київську гімназію східних мов №1 і вступив на відділення сходознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Квітень 1997 р. – березень 1998 р. – перебував на мовному стажуванні в університеті Рюкоку (м. Кіото, Японія) за програмою обміну студентами.

Червень 2001 р. – закінчив з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Східна та європейська мови”.

Вересень 2001 р. – лютий 2002 р. – перебував на стажуванні для викладачів японської мови у Міжнародному центрі японської мови Японської фундації (м. Сайтама, Японія). У той самий час склав Кваліфікаційний іспит на визначення рівня володіння японською мовою і отримав сертифікат першого (найвищого) рівня.

З 2003 по 2006 рік був пошукувачем спочатку кафедри тюркології, а потім – кафедри китайської, корейської та японської філології.

У травні 2006 р. в Інституті сходознавства імені А. Кримського НАН України захистив дисертацію на тему “Семантико-синтаксичні і стилістичні особливості умовних конструкцій в сучасній японській мові” і отримав ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.

2000-2002 рр. – асистент кафедри тюркології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

А з вересня 2002 р. – грудень 2007 р. – асистент кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

12 грудня 2007 р. призначений на посаду доцента. Виконує обов’язки керівника японської секції кафедри китайської, корейської та японської філології.

Викладає в університеті нормативні курси:

  • теоретична граматика японської мови,
  • стилістика японської мови,
  • вступ до перекладознавства,
  • практика японської мови,
  • практика перекладу,
  • японський мовленнєвий етикет.

Також здійснює наукове керівництво й рецензування курсових, бакалаврських та дипломних робіт, бере участь у роботі державної екзаменаційної та приймальної комісій, розробляє методичний матеріал для контролю й перевірки знань студентів, а також здійснює координування методичної роботи викладачів японської секції кафедри китайської, корейської та японської філології. Є відповідальним секретарем “Вісника Київського національного університету” (секція “Східні мови та літератури”).

Розпочав роботу над створенням підручника з теоретичної граматики японської мови, який планується видати у трьох томах за сприяння компанії “Mitsubishi Corporation”. Підручник розрахований на студентів-японістів IV та V курсів і укладається з метою використання при викладанні нормативного курсу теоретичної граматики японської мови.

Брав участь у міжнародних симпозіумах для викладачів японської мови (2000 р. – м. Будапешт, Представництво Японської фундації в Угорщині; 19-21 травня 2006 р. – м. Варшава, Варшавський університет), де в процесі обміну досвідом із закордонними колегами виступав з доповідями про історію та сучасний стан розвитку японістики в Україні.

Є автором наукових статей у фахових виданнях, методичної розробки “Умовні конструкції у японському ввічливому мовленні: матеріали до курсу «Стилістика японської мови»” (К.: ПЦ “Інститут філології”, 2005. – 30 с.) та навчального посібника “Умовні конструкції в сучасній японській мові” (К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. – 94 с.).

Окрім наукової та викладацької, також займається громадською роботою. З 2002 по 2004 рік працював на громадській посаді голови Товариства викладачів японської мови м. Києва. З вересня 2005 року по квітень 2006 року – на громадській посаді заступника голови Товариства викладачів японської мови України.

Список публікацій (pdf-файл, 240 kb).