Харишин Дарія Геннадіївна

 

Кандидат філологічних наук, Асистент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії

 

Контактна інформація

Телефон:    (067) 296-00-13  (мобільний)

         (044) 239-33-86 (робочий)

E-mail: dariiapidmogylna@gmail.com

Коло наукових інтересів

Граматика сучасної китайської мови, методологія усного та письмового перекладу.

Навчальні курси :

Східна мова: базовий рівень

 • Методологія усного та письмового перекладу з китайської мови
 • Практичний курс першої мови (китайська)
 • Аудіовізуальний переклад (китайська)
 • Практичний курс перекладу (китайська)

Публікації, статті

 1. Особливості збереження та передачі індивідуального стилю малої прози Лу Сіня в українському перекладі (на прикладі оповідання «Щоденник божевільного») // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 54. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 188–195.
 2. Проблема «становлення особистості» (lìrén) у ранній публіцистиці Лу Сіня // Літературознавчі студії. Вип. 35. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 495–502.
 3. Осмислення зв’язків «тіла» й «душі» у збірці Лу Сіня «Дикі трави» // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 18. – К.: Видавничо‑поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 68–70.
 4. Концепція людської особистості у творчості Лу Сіня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 19. – К.: Видавничо‑поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – С. 69–72.
 5. Жанр «стихотворения в прозе»: западноевропейский опыт в китайской интерпретаций // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва. – 2013. – № 11. – С. 80–84.
 6. Образ ідеальної людини у публіцистичній творчості Лу Сіня // Общество на рубеже эпох: современность через призму социальных и гуманитарных наук. Материалы заочной международной научно‑практической конференции.– Пермь. 2013. – Ч. І. – С. 125–129.
 7. Китайська традиційна концепція особистості в осмисленні Лу Сіня // Актуальные проблемы современных социальных и гуманитарных наук. Материалы третьей международной научно‑практической конференции. – Пермь. 2013. Ч. 3. – С. 204–208.

Біографія

Народилася у м. Усть‑Каміногірськ, Республіка Казахстан, 14 серпня 1987 року.

У 2009 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність «китайська мова та література»).

Мовне стажування: Хейлунцзянський університет (09.2007–01.2008), м. Хейлунцзян, Китай.

Пекінський університет мови та культури, м. Пекін (09.2008–01.2009), Китай.

З жовтня 2009 року до жовтня 2013 навчалася в аспірантурі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.01.04 «зарубіжна література» (у жовтні 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Художня концепція особистості у прозі Лу Сіня 20‑х років ХХ століття»).

З вересня 2009 року до серпня 2011 працювала викладачем кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу Київського національного лінгвістичного університету.

З вересня 2011 – асистент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно‑Східної Азії Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.