Савченко (Петрова) Алла Сергіївна

 

Асистент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії

 

Контактна інформація

Телефон:    (063) 638-77-55 (мобільний)

         (044) 239-33-86 (робочий)

E-mail: vilka1805@ukr.net

Коло наукових інтересів

Методика навчання східних (китайська) мов, граматика сучасної китайської мови, основи усного і письмового перекладу.

Навчальні курси :

  • Cхіднна мова: базовий рівень
  • Основи практики перекладу першої мови (китайська)
  • Методика навчання східних мов (китайська)

Публікації, статті:Сучасні підходи до вивчення фонетики китайської мови

  1. Наукові записки Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вип. 36. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – С. 91–97
  2. Теоретичні засади організації відкритого заняття.
  3. Проблеми педагогіки і психології та їх роль в сучасному суспільстві. – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2013. – С. 56–60
  4. Критерії оцінювання навчального процесу у вищих навчальних закладах. Нові завдання та напрями педагогіки та психології у XXI столітті. – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2013. – С. 37–41.
  5. Загальноприйняті правила аналізу заняття китайської мови у вищий школі. Наукові записки Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вип. 40. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2013. – С. 74–78.
  6. Принципи та методи навчання китайської ієрогліфіки студентів мовних спеціальностей. Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук. К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2014. – С. 35–39.
  7. Навчання китайської мови студентів вищих закладів освіти: стан дослідженості проблеми. ScienceandEducationaNewDimension. PedagogyandPsychology, VI(73), Issue: 175, Budapest, 2018 Sept., p. 33.

Брала участь у конференціях:

Міжнародна наукова конференція «Мови та літератури в глоболізованому світі: взаємодія та самобутність», Київ, 18 жовтня 2012 р.

Міжнародна науково‑практична конференція «Актуальні проблеми викладання іноземних мов (української, російської, англійської, китайської, турецької) у вищих навчальних закладах», Київ, 24 квітня 2015 р.

Біографія

Народилася у 1982 році в м. Ірпінь Київської області.

У 2005 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (китайська, англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача китайської мови і літератури та англійської мови, перекладача.

Мовне стажування (09.2003 – 06.2004). проходила в Пекінському університеті мови та культури, м. Пекін, Китай.

З 2005 до 2016 року працювала на кафедрі китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2012 року пошукач кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно‑Східної Азії Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 13.00.02. – «теорія та методика навчання: східні мови» та працює над дисертаційним дослідженням на тему «Психо‑лінгвістичні та лінгво‑дидактичні особливості формування компетенції на письмі студентів-китаїстів», науковий керівник – д. пед. н., доцент Асадчих О.В. (На цей момент тема дисертаційного дослідження уточнена і має наступне формулювання: «Формування китайськомовної компетентності в писемному мовленні у майбутніх філологів», вересень 2018 р.), знаходиться на стадії завершення.

З вересня 2016 – асистент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно‑Східної Азії Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.