Андрієць Марія Андріївна

 

Кандидат філологічних наук, асистент  кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії

Контактна інформація

Телефон:   (050) 341-17-48 (мобільний)

         (044) 239-33-86 (робочий)

E-mail:malide@yandex.ru

Коло наукових інтересів

Китайська мова та культура, лінгвокультурологія, фразеологія, сучасна ділова китайська мова, переклад, особливості відображення свідомості в мовній картині світу китайського етносу.

Навчальні курси:

 • Східна мова: базовий рівень – 1 курс
 • Практика перекладу(східна мова) –3 курс
 • Етнокультурна специфіка китайської фразеології – 3 курс

Публікації, статті

 1. Мовностилістичні особливості та переклад особливої фразеологічної одиниці китайської мови – сєхоуюй // МОВА ТА ІСТОРІЯ: збірник наукових праць. – К., Умань: ПП Жовтий, 2011. – Вип. 173. – C. 12–18.
 2. Національно-культурна обумовленість мовного менталітету китайського етносу// Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – К., 2011. – Вип. 20. – С. 567–574.
 3. Когнітивний аспект дослідження фразеологічних одиниць китайської мови «чен’юй»// Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – К., 2012. – Вип. 18. – C. 34–38.
 4. Антропоцентричні аспекти дослідження етнокультурної специфіки фразеологізмів китайської мови // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: КНУ, 2012. – Вип. 39. – C. 406-410.
 5. Концепт «кохання» в культурно-специфічному контексті картини світу китайського етносу // STUDIALINGUISTICA. Збірка наукових праць. – К.: КНУ, 2012. – Вип. 6. – Ч. 2. – C. 132–137.
 6. Експліцитне вираження концепту «кохання» у фразеологізмах китайської мови //Мовні і концептуальні картини світу. – К.: КНУ, 2013. – Вип. 42, Ч. 2. – С. 432–443.
 7. Синхронічний аспект дослідження концепту «любов» у сучасній китайській мові//Мовні і концептуальні картини світу. – К.: КНУ, 2013. – Вип. 43, Ч. 4. – С. 279–286.
 8. Імпліцитне вираження концепту «любов» у фразеологізмах китайської мови чен'юй // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – К., 2013. – Вип. 19. – С. 34–38.
 9. Діахронічний аспект дослідження концепту «любов» у фразеологізмах чен'юй// МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 15. – Т. VII (161). – С. 222–227.
 10. Фразеологизмы ченъюй как вербализаторы концепта «любовь» в китайском языке. // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2014. № 1 (31): в 2-х ч. Ч. I. – С. 209–212.
 11. Засоби вираження ввічливості в китаємовному діловому дискурсі. // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 19. – Т. I (181). – С. 337–341.

Біографія

Народилася 01.04.1988 р. у місті Кіровограді.

У 2005 році з відзнакою закінчила загальноосвітню школу «Кіровоградський колегіум» та міжнародну школу «International School of Tomorrow». Потім вступила до Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка вивчати китайську мову та літературу.

У 2007 році перебувала на короткостроковому мовному стажуванні у Пекінському університеті мови та культури, Китай.

2008 року перебувала на мовному стажуванні у Нанькайському університеті в місті Тхєньцзін, Китай.

У 2011 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (китайська, англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника китайської та англійської мови і літератури, перекладача з китайської та англійської мов (диплом з відзнакою).

З жовтня 2011 року була здобувачем кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії. Тема дисертації Шамшур М.А.: «Вербалізація концепту «кохання» у китайських фразеологізмах чен’юй».

З 1 вересня 2011 р. до теперішнього часу працює на посаді асистента кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно‑Східної Азії

Січень 2012 року – курси підвищення кваліфікації для викладачів китайської мови у м. Шанхай, Китай.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вербалізація ключових морально-етичних концептів у складі китайських фразеологізмів чен’юй».