Фокін Сергій Борисович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу з романських мов імені М.Зерова

Народився в 1978 р. у м. Києві.

Закінчив факультет іноземної філології КНУ імені Тараса Шевченка у 2000 р. і паралельно, в рамках програми обміну студентами й отримання подвійного диплома, закінчив факультет філософії та гуманітарних наук Ґранадського університету (Іспанія) у 2001 р за спеціальністю «іспанська філологія».

З вересня 2000 р. – аспірант, а з 2001 р. асистент кафедри ТПП РМ Інституту філології.

У 2004 р. захистив дисертацію на тему: “Трансформація граматичної категорії стану при перекладі (на матеріалі іспанської та української мов)” під керівництвом доц. О.М.Калустової.

Викладає навчальні дисципліни:

  • „Основи послідовного перекладу та техніки нотування”,
  • „Комп’ютерна лексикографія і переклад”,
  • „Іспанська мова”,
  • „Практика письмового та усного перекладу”,
  • „Лінгвокраїнознавство”.

Основні напрямки досліджень та наукові інтереси: граматичні проблеми перекладу, іспансько-українська часткові теорія перекладу, методика викладання техніки нотування та послідовного перекладу з іспанської мови на українську, статистичні критерії оцінки адекватності перекладу, корпусна лінгвістика та укладання електронних словників.

Має більше 40 наукових та навчально-методичних праць, серед яких наукові статті, посібники, методичні розробки, в їхньому числі 4 навчально-методичні праці, зокрема “Методичні рекомендації для проведення тестування професійної придатності студентів до усного перекладу” (у співавторстві з О.Ю.Васильченко, О.В.Максименко), “Іспансько-український послідовний переклад: вправи, тексти, техніка нотування”, “Практикум з техніки нотування”, “Переклад конференцій”.

У 2011 р. нагороджений грамотою МОН України за підготовку студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2009/2010 н.р. з напрямку “переклад”.

Перекладацька діяльність. Має досвід у виконанні усного науково-технічного та юридичного перекладу, усного послідовного, синхронного перекладу. Зокрема, здійснював послідовний переклад під час переговорів української делегації у Міністерстві закордонних справ Східної Республіки Уругвай; переговорів делегації з Екваторіальної Гвінеї під час переговорів з Міністром палива та енергетики Ю.В.Бойком у 2011 р.; неодноразово брав участь у двосторонньому послідовному перекладі бізнес-переговорів, виконував синхронний переклад на міжнародних форумах журналістів “Україна-Іспанія” (листопад 2012 р.; жовтень 2013 р.).

e-mail: sergiyborysovych@ukr.net