Гриценко Світлана Павлівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Дата народження: 06.01.1973 р.н.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1995 році і отримала кваліфікацію «філолог, викладач української мови і літератури, викладач латинської мови».

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Лексичний вплив як чинник динаміки структури мови-реципієнта (на матеріалі українських пам’яток кінця XVI – початку XVII ст.)» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1998 року: асистент, з 2002 року – доценткафедри загального мовознавства та класичної філології. З 2016 р. переведена на посаду доцента кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики. Педагогічний стаж становить 18 років.

Викладає курси: «Загальне мовознавство», «Вступ до мовознавства», «Юридична латина», «Латинська мова», «Культура Давньої Греції і Риму».

Проходила стажування у Міжнародній школі гуманітарних наук Східної і Центральної Європи (1998 р.), у ННІ післядипломної освіти НАУ «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі» (2006 р.), в Інституті української мови НАН України (2015 р.).

У 2012 р. отримала премію імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за цикл наукових праць «Латинська мова: об’єкт наукових досліджень і дидактики».

Сфера наукових зацікавлень: міжмовна взаємодія, адаптація запозичень до системи мови-реципієнта, історія розвитку української мови, вплив латинської мови на мовну ситуацію України на різних хронологічних зрізах, писемні пам’ятки козацької доби, термінологічна латина, лінгводидактика.

Є членом спеціалізованої вченої ради К 2600149 Київського національного університету імені Тараса Шевченка) та К 35.051.23 Львівського національного університету імені Івана Франка.

Є автором 86 наукових праць і навчально-методичних розробок, серед яких 10 навчальних посібників з грифом МОН України.

 

Основні публікації:

 1. Латинська мова. Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр НАУ, 2004. - 227 с.
 2. Латинська мова і основи римського права. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 335 с.
 3. Латинська мова для студентів-агробіологів. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 384 с. – (у співавт.).
 4. Латинська мова. Навчальний посібник для студентів-ветеринарів. – К.: Видавчничий центр НАУ, 2006. - 270 с. – (у співавт.).
 5. Lingua Latina veterinaria. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 540 с. – (у співавт.).
 6. Етика ділового спілкування. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 325 с. – (у співавт.).
 7. Латинська мова для студентів-ветеринарів. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 544 с. – (у співавт.).
 8. Культурологія. Електронний навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 400 с. – (у співавт.).
 9. Латинська мова: біологічна термінологія. – К.: Видавництво НУБіП України, 2010. – 255 с. – (у співавт.).
 10. Латинська мова: іхтіологічна термінологія. - К.: Видавництво НУБіП України, 2010. – 212 с. – (у співавт.).
 11. Латинсько-українсько-російсько-англійський словник медичних і ветеринарних термінів. – К.: Видавництво НУБіП України, 2011. – 898 с. – (у співавт.).
 12. Латинська мова для филологів-перекладачів. - К.: Видавництво НУБіП України, 2011. – 395 с.
 13. Лексичні латинізми в українськомовних текстах  кінця XVI – початку XVII ст. Монографія – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2011. – 367 с.
 14. Латинські запозичення в українських пам’ятках XVI-XVII ст. //Латинська мова в Україні XV– початку XVIII століття. Монографія. – К.: ВПЦ „Київський унівкрситет”, 2014. – 591 с. (у співавт.).
 15. Lingua Latina у мовному „протистоянні” в Україні XVI-XVII ст. //Класичні мови і сучане мовознавство. Хрестоматія для студентів-класиків. – К.: ВПЦ „Київський унівкрситет”, 2015. – С. 250-287. (у співавт.).