Звонська Леся Леонідівна

Доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Дата народження01.03.1964

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка у 1988 році за спеціальністю «класична філологія».

У 1999 р.захистила кандидатську дисертацію «Нерегулярні явища системи дієслова у давньогрецькій мові класичного періоду», а у 2007 р. – докторську дисертацію «Становлення парадигми темпоральності в давньогрецькій мові»  зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1993 року: асистент, з 1999 р. – доцент, з 2010 р. – професор кафедри загального мовознавства та класичної філології. З 2016 р. переведена на посаду професора кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики.  Досвід науково-педагогічної роботи 24 роки.

Викладає курси: «Історія давньогрецької мови», «Давньогрецька діалектологія», «Давньогрецька епіграфіка та палеографія», «Ранньохристиянська література», «Порівняльна типологія класичних мов».

Брала участь у проектах:

1) «Переклад та поширення слова Божого українською мовою», фаховий редактор 4-го повного перекладу Біблії, здійсненого Українським Біблійним Товариством (1993-2007 рр.);

2) програма перекладів християнської літератури PRISC oo. Василіан (2005-2007 рр.);

3) «Європейський словник філософій», експерт з класичних мов (2009-2012pр.). 4) 1-й Всеукраїнський конкурс перекладів філософської літератури (член комісії перекладів з класичних мов), 2016 р.

У 1998 р. була нагороджена премією імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка та відзнакою Срібний ритон від SecretariatofGreekAbroadза підручник «Давньогрецька мова» для студентів відділення класичної філології.

Сфера наукових зацікавлень: класичні мови в аспекті функціональної лінгвістики, дискурсології, когнітології; мова Нового Завіту та ранньохристиянської літератури; грецька епіграфіка і палеографія.

Є автором 118  наукових iнавчально-методичних публікацій.

Основні публікації:

 1. Внутрішня структура давньогрецької мови: особливості функціональної морфології дієслова: монографія / Відп. pед. проф. Семчинський С.В. – К.:Українські енциклопедичні знання, 1999. – 74c.
 2. Внутрішня структура давньогрецької мови: особливості функціонального синтаксису дієслова:монографія / Відп. pед. проф. Семчинський С.В. – К.:Українські енциклопедичні знання, 1999. – 84c.
 3. Грецька мова Нового Завіту: Підручник для духовних навчальних закладів. – К.,: Українське Біблійне Товариство, 2000. – 286c.
 4. Греческий язык Нового Завета: Учебник для духовных учебных заведений. – СПб.:Библейская кафедра, 2001. – 356c.
 5. Грецькі античні джерела про праукраїнські землі: Хрестоматія для студентів відділення класичної філології– К.: ВЦ «Київський національний університет», 2002. – 112 c.
 6. Генеза парадигми темпоральності у давньогрецькій мові:монографія. – К.:Вид-во КНЛУ, 2005. – 256 c.
 7. Латинська мова: Підручник. –  2-ге вид. – К.: Знання, 2006. –712c.
 8. Василь Великий. Гомілії / Пер. з давньогрецьк. Л.Звонської. – Львів: Свічадо, 2006. – 356 c.
 9. Василь Великий. Морально-аскетичні твори /Пер. з давньогрецьк. Л.Звонської – Львів: Свічадо, 2006. – 356 c.
 10. Давньогрецька мова: Підручник. – 2-ге вид. – К.: ВПЦ «Київський національний університет», 2007. – 711c.
 11. Алогенні синтаксичні конструкції в грецькому тексті Нового Завіту// Studialinguistica. – К., 2010. – Vol. IV. – С. 172-180.
 12. Эволюция парадигмы темпоральности в древнегреческом языке // Res philologica. Аcademia. –Москва,  2010. – С. 68-77.
 13. Архаїзми, діалектизми та запозичення давньогрецької мови у Лексиконі Гесихія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Мовознавство. Літературознавство. Фольклористика”. – К., 2011. – Вип. 22. – С. 38-41.
 14. Полисемия семантики понятия «образ» в классических языках// Филология в Сибири в контексте развития европейской филологической мысли. – Томск, 2011. – С. 45-50.
 15. Історія грецької мови: Підручник. – К.: ВПЦ «Київський національний університет», 2011. – 386 c.
 16. Давньогрецька мова: Підручник для філософів. – Київ: Дух і літера, 2011. – 640 c.
 17. Методи дослідження категорії темпоральності в давньогрецькій мові // Studialinguistica. – К., 2012. – Vol. VI. – С. 229-238.
 18. Українська класична філологія: Біобібліографія, історія, персоналії (XVIII-XXIст.) – К.: ВПЦ «Київський національний університет», 2014. – 320 c. (співавтор Павленко Л.В.)
 19. Енциклопедичний словник класичних мов Звонська Л.Л., Корольова Н.В., Лазер-Паньків О.В. та ін.; за ред. Звонської Л.Л. – К.: ВПЦ «Київський національний університет», 2015. – 464 c.
 20. Грецька епіграфіка і палеографія: Підручник.  – К.: ВПЦ «Київський національний університет», 2016. – 316 c.