Кожушний Олег Володимирович

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Дата народження: 03.05.1973

У 1992 р. закінчив Вінницьке музичне училище ім. М. Д. Леонтовича за фахом «фортепіано», 1999 р. – Київську Духовну Семінарію УПЦ,  2005 р. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова та література (давньогрецька, латинська, українська)», 2006 р. – Київську Духовну Академію УПЦ.

У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Лексико-стилістичні характеристики та жанрова спадкоємність візантійської гімнографії ІІІ-VIII століть» зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 2007 року: асистент кафедри загального мовознавства та класичної філології. З 2016 р. переведений на посаду асистента кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики.

Викладає курси:

 • «Антична міфологія»,
 • «Античне віршування»,
 • «Давньогрецька мова»,
 • «Латинська мова».

Проходив стажування в Університеті Аристотеля у Салоніках (квітень-травень 2010 р.).

Є автором проекту перекладу з давньогрецької пам’яток давньохристиянської писемності (проект розпочато у 2011 році).

Нагороджений Орденом преподобного Нестора Літописця УПЦ.

Сфера наукових зацікавлень: ранньохристиянська література, візантійська культура, поетичні і прозові переклади з давньогрецької мови.

Є автором 20 наукових праць і навчально-методичних розробок.

Основні публікації:

 1. Проблема актуалізації в Україні східнохристиянської візантійської гімнографічної спадщини // Мовні і концептуальні картини світу. – Випуск 21. – Ч.2. – К.: Видавн.-поліграф. центр “Київський університет”, 2007. – С. 40 - 43.
 2. Історія формування жанрової системи східнохристиянської (візантійської і давньоруської) гімнографії  //  Київська старовина. – 2007. –  № 3. –  С. 43 - 48.
 3. Поетико-богословське мовлення Романа Мелода (на прикладі першого Пасхального кондака) // Мовні і концептуальні картини світу. – Випуск 23. – Ч.1. – К.: Видавн.-поліграф. центр «Київський університет», 2007. – С. 346 -351.
 4. Скарби візантійської гімнографії і проблема їх рецепції в Україні  //  Київська старовина. – 2008. –  № 2. –   С.  144 -149.
 5. Сирійська народна поезія та її вплив на формування гімнографічного жанру кондака  //  Літературознавчі студії. – Випуск 21. – Ч.1. -  К.: Видавн.-поліграф. центр “Київський університет”, 2008. –  С. 308 - 313.
 6. Кондаки Романа Мелода: ритміка, мелодика, метрика //  Українське мовознавство. – Випуск 39/1. – К.: Видавн.-поліграф. центр “Київський університет”, 2009 –  С. 187 - 192.
 7. Акафіст до Пресвятої Богородиці і херетизми як характерна риса цього гімнографічного жанру // Studia Linguistica. – Vol. IІІ. - К.: Видавн.-поліграф. центр “Київський університет”, 2009. –  С. 243 - 247.
 8. Преподобний Роман Солодкоспівець і візантійська гімнографія ІІІ – VIII століть – К.: Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2009. – 264  с.
 9. Семітизми в поетичному мовленні Романа Мелода // Studia Linguistica. – Vol. IV. - К.: Видавн.-поліграф. центр “Київський університет”, 2010. –  С. 243 - 247.
 10. Синонімічні теонімо-поетоніми як важливий чинник художнього мовлення // Мовні і концептуальні картини світу. – Випуск 30. – К.: Видавн.-поліграф. центр “Київський університет”, 2010. –  С. 456 - 461.
 11. Синонімічні теонімо-поетоніми як важливий чинник творення поетичної тканини в “педагогічному” гімні Климента Олександрійського // Studia Linguistica. – Vol. V (ІІ). - К.: Видавн.-поліграф. центр “Київський університет”, 2011. –  С. 93 - 99.
 12. П’ятий гімн Сінезія Киренського: зміст, метричні і стилістичні особливості, синонімічні теонімо-поетоніми //  Українське мовознавство. – Випуск 41/1. – К.: Видавн.-поліграф. центр “Київський університет”, 2011. –  С. 122 - 126.
 13. Дідахе або Вчення дванадцяти апостолів / [вступна стаття і пер. з давньогрецької].  К.: Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2011. – 32  с.
 14. Послання до Діогнета / [вступна стаття і пер. з давньогрецької].  К.: Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2011. – 32  с.
 15. Єпископ Птолемаїдський сінезій та його гімни [Текст]. Вінниця: ДП «ДКФ», 2012. – 96с.
 16. Святого Полікарпа Смирнського послання до филип’ян; Дідахе або Вчення дванадцяти апостолів: Писання мужів апостольських  / переклад і вступні статті прот. О.Кожушного. К.: Центр ДЗК, 2014. – 48 с.
 17. Синонімічні теоніми-поетоніми як важливий чинник творення поетичної тканини в POEMATA DOGMATICA Григорія Богослова  // Українське мовознавство. – Вип. 45/1. – 2015.
 18. Сучасні переклади поезій Григорія Богослова: російські та українські інтерпретації // Літературознавчі студії. – Вип. 45. – 2015. – С. 106 – 114.