Лефтерова Ольга Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Дата народження: 10.12.1963

Закінчила факультет романо-германської філології Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка у 1985 році, отримавши кваліфікацію «філолог, викладач французької і латинської мов і літератур, перекладач».

У 1998 р.захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фонова інформація та її роль в індивідуальному мовленні (на матеріалі латиномовних творів С.Оріховського)» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1985 року – викладач, з 1999 року – доцент кафедри загального мовознавства та класичної філології, з 2016 року – доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики. Педагогічний стаж становить 31 рік.

Викладає курси:

 • «Народна латина»,
 • «Давньогрецька література»,
 • «Давньоримська література»,
 • «Латинська текстологія».

Була учасником науково-дослідної роботи кафедри загального мовознавства та класичної філології, проект «Класичні та сучасні мови у  контексті пріоритетів нової  антропологічної парадигми у мовознавстві: теоретичні постулати та практика вивчення» (грант Державного фонду фундаментальних досліджень при МОН України). 

Брала участь у роботі  міжнародних науково-практичних семінарів: «The Salzburg Seminar Session N446 (2008 р.)», «3-ieme Rencontreinternationale des redacteurs en chef du GERFLINT (2008 р.)», «4-ieme Colloque International l’Europe des langues et des Cultures (2010 р.)».

Проходила стажування по програмі «Наукові студії» (м. Варшава, Польща, 1993 р.).

Сфера наукових зацікавлень: лінгвістика тексту, антична література, література епохи Відродження та бароко, маньєризм, народна латина, латинська мова Середньовіччя, палеографія латинського тексту.

Є автором більше 40 наукових праць і навчально-методичних розробок.

 

Основні публікації:

 1. Антична література : Довідник / за ред. С.В.Семчинського. – К., 1993. – (у співавт.).
 2. Категорія пресупозиції та її реалізація в латиномовних трактатах С. Оріховського. – К. : ТОВ «Міжнародна фінансова агенція», 1998.
 3. Типи імплікативності і способи їх реалізації у тексті // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 6. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2002.
 4. Інтекст як складова авторського стилю // Україністика – минуле, сучасне, майбутнє (22-23 жовтня 2003 р.). – Брно, 2004.
 5. Характер окличних речень в тексті (на прикладі твору Апулея) // Мова та історія. – Вип. 67. – Київ, 2004.
 6. Антична література. Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів. – К. : Либідь, 2005. – 480 с. – (у співавт.).
 7. Види інформації  та способи її реалізації в текстах Корнелія Непота // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип.18. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005.
 8. Cтаніслав Оріховський в контексті європейської культури // Агора. – Вип. 5. – Київ, 2007.
 9. Про створення теоретичних курсів для дистанційної освіти з використанням гіпертекстових структур // Studia Linguistica : Зб. наук. праць. – Вип. 1. – К. : ВПЦ «Київський ун-тет», 2008.
 10. Маньєризм в українській латиномовній літературі // Україністика – минуле, сучасне, майбутнє (19 - 21 листопада). – Брно, 2008.
 11. Лінгвостилістичні засоби маньєризму в українській латиномовній літературі // Studia Linguistica : Зб. наук. праць. – Вип. 2. – К. : ВПЦ «Київський ун-тет», 2009.
 12. Пресупозитиви в латинськомовному  тексті  пізньоренесансної доби // Studia Linguistica : Зб. наук. праць. – Вип. 5. – К. : ВПЦ «Київський ун-тет», 2011.
 13. Методичні рекомендації до читання “Liberdeexellentibusducibusextrarumgentium” Корнелія Непота. – К. : ВПЦ «Київський ун-тет», 2011.
 14. Імплікативність в текстах маньєристичного типу // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 38. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – С.  444 – 449. (0,37 ум. друк. арк.)
 15. Фонова інформація як стилеутворююча категорія та її роль у структурі авторського тексту // StudiaLinguistica: збірник наукових праць. – Вип. 6. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – Ч.1. – С. 275 – 283.
 16. Методичні  рекомендації до читання VI  книги “Енеїди” Вергілія. – К. : ВПЦ «Київський ун-тет», 2011.
 17. Фонова інформація та характер її реалізації при перекладі художнього тексту. – Мова у світла класичної спадщини та сучасних парадигм: Матеріали науково-практичної конференції. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2016 р., 144с.