Лучканин Сергій Мирославович

Доктор філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Дата народження: 15.12.1971

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1994 році, отримавши кваліфікацію «філолог, викладач української мови та літератури».

У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Універсальне й ідіоетнічне в українській та румунській граматичних теоріях кінця XVI- початку ХІХ ст.» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (науковий керівник – д.філол.н., проф. C.В. Семчинський).

У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство: «Загальномовознавчі теорії в історії румунської та української лінгвістики (діахроннио-зіставний аспект)», (науковий консультант – д.філол.н., проф. І.О. Голубовська).

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1994 року: асистент, з 2000 року – доцент  кафедри загального мовознавства та класичної філології, з 2016 р. – на посаді професора кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики.

Викладає курси:

 • «Історія класичної філології»,
 • «Візантійська література»,
 • «Вступ до мовознавства», нормативні курси латинської та румунської мов в Інституті філології та в Інституті міжнародних відносин, на історичному, філософському та юридичному факультетах.

У різний час читав ще такі курси та спецкурси:

 • «Історія античного мистецтва»,
 • «Історія лінгвістичних учень»,
 • «Лінгвокраїнознавство Румунії».

Проходив стажування в Українському інституті лінгвістики і менеджменту та на філологічному факультеті Клузького університету імені Бабеша-Боляй (Румунія), лютий-травень 2003 р.; на літніх курсах з румуністики (Сіная, 1993 і 2000, Бая Маре, 1995 і 2001, Тиргу-Муреш, 2011; Сібіу, 2014; Брашов, 2015).

Був стипендіатом Інституту культури Румунії (2006) як перекладач румунської художньої літератури. Член правління Товариства «Україна-Румунія». Член Національної спілки письменників України.

Сфера наукових зацікавлень: румунська філологія, історія Румунії, історія мовознавства, історія класичної філології, антична цивілізація, медієвістика та візантиністика, давня українська література, творчість визначних українських і зарубіжних представників красного письменства.

 

Основні публікації:

 1. Михаїл Садовяну (1880-1961) – класик румунської і світової літератури: Методична розробка до 120-річчя з дня народження визначного румунського письменника. – К.: Наук. світ, 2000. – 24 с.
 2. Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст.: Довідник. (15 статей). – К.: Либідь, 2000. – 360 с.
 3. Програма курсу румунської мови. Для студентів філологічних спеціальностей. – К.: Наук. світ, 2000. – 12 с. (у співавторстві з С.В.Семчинським).
 4. Йон Лука Караджале (1852-1912) – класик румунської і світової літератури: Методична розробка до 150-річчя з дня народження визначного румунського письменника. – К.: Наук. світ, 2002. – 32 с.
 5. Хрестоматія румунської поезії ХІХ-ХХ ст.: Навчальний посібник. Двомовне видання румунською та українською мовами (упорядкування, передмова та примітки). – К.: Наук. світ, 2002. – 157 с.
 6. Емінеску Міхай. Поезія „До зірки” мовами народів світу (38 перекладів 15 мовами). Навчальне видання (упорядкування, передмова румунською й українською мовами). – К.: Наук. світ, 2003. – 52 с.
 7. Нариси з історії класичної філології. Навчальний посібник для магістрантів і студентів спеціальності „класична філологія”. – К.: Наук. світ, 2004. – 204 с.
 8. Навчальні матеріали до вивчення латинських афоризмів, визначень і термінів для студентів правознавчих спеціальностей (латинська юридична термінологія і фразеологія). – 2-е вид., перероб і доп. – К.: Наук. світ, 2005. – 64 с. (1-е вид. – К., 1998).
 9. Себастьян Михаїл. Безіменна зірка. Комедія на три дії // Переклад, передмова („Особливості драматургії Михаїла Себастьяна крізь призму розвитку румунської історії та культури першої половини ХХ ст., с. 5-30), примітки. – К.: Наук. світ, 2007. – 106 с.
 10. Мова і суспільство // Вступ до мовознавства: Навч. посібник /За ред. І.О.Голубовської. – К.: ВПЦ „Київ. ун-т”, 2007. – Ч. 1. – С. 28-45.
 11. Модульні контрольні роботи для студентів історичного факультету Тестові завдання для модульного контролю з класичних мов / За ред. В.М.Шовкового. – К.: ВПЦ “Київський університет, 2007. – С. 64-83.
 12. Латинські сентенції (крилаті латинські вислови) з історико-літературним коментарем: Навч. посібник із вивчення латин. афоризмів для студентів Інституту філології та історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: Наук. світ, 2009. – 136 с. (1-е вид. – К., 1999).
 13. Себастьян Михаїл. Остання сенсація: комедія на три дії / Переклад, передмова („Класична філологія й сучасність у сатиричній комедії Михаїла Себастьяна „Остання сенсація”, с. 5-21), примітки. – К.: Наук. думка, 2009. – 117 с.
 14. Граматична система мови // Вступ до мовознавства: навч. посібник / І.О.Голубовська, В.Ф.Чемес, А.М.Безпаленко та ін.; відп. ред. І. О. Голубовська. – К.: ВПЦ „Київ. ун-т”, 2010. – Ч. 2. – С. 78-131.
 15. Чоранеску Александру. Принципи порівняльного літературознавства. Частина І. Вступ. Історія літературної компаративістики (переклад, коментарі) // Захід – Схід: основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства: [антологія] / Науковий проект, загальна редакція проф. Л.В.Грицик. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – С. 186-197.  
 16. Загальномовознавчі теорії в історії української та румунської лінгвістики (зіставно-діахронне дослідження). Монографія. Відп. ред. І.О. Голубовська. – К.: Наук. світ, 2012. – 338 с. 21,25 ум. друк. арк.
 17. Латинська юридична термінологія і фразеологія : навч. посіб./ С. М. Лучканин. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 148 с. (8,60 у. д. а.)
 18. Окремі статті до вид.: Енциклопедичний словник класичних мов / Звонська Л. Л., Корольова Н. В., Лазер-Паньків О. В. та ін. ; за ред. Звонської Л. Л. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2015. – 464 с.
 19. Розділи „Мова та суспільство“, „Специфіка розвитку і функціонування мов“, „Морфологічна система мови“ у вид.: Вступ до мовознавства : підручник / За ред І.О. Голубовської. – ВЦ «Академія», 2016.