Миронова Валентина Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Дата народження: 24.03.1963

Закінчила факультет романо-германської філології Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка у 1985 році, отримавши кваліфікацію «філолог, викладач французької і латинської мов і літератур, перекладач». У 1998 р. екстерном закінчила філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і отримала кваліфікацію «філолог, викладач української мови і літератури».

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Граматичні особливості латинської актової мови XV-XVI ст. в Україні (на матеріалі гродських і земських судових актів Галицької, Сяноцької, Перемишльської і Львівської адміністративних округ Галицької Русі)» зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1985 року – викладач, з 1994 р. – старший викладач, з 1999 року – доцент кафедри загального мовознавства та класичної філології, з 2016 року – доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики. Педагогічний стаж становить 31 рік.

Викладає курси:

 • «Історія латинської мови»,
 • «Латинська текстологія»,
 • «Середньовічна латина»,
 • «Середньовічна латина в Україні»,
 • «Методика праці з середньовічними латинськомовними джерелами».

У 1993 р.  опублікувала перший в Україні українськомовний підручник для студентів-істориків «Латинська мова» (Київ, 1993), (у співавторстві з Н. М. Яковенко). У 2002 р. на Всеукраїнському форумі видавців підручник «Латинська мова» (Львів, 2002) (у співавторстві з Н. М. Яковенко) був нагороджений дипломом як «Кращий підручник для вищих навчальних закладів».

Була учасником науково-дослідної роботи кафедри загального мовознавства та класичної філології, проект «Класичні та сучасні мови у  контексті пріоритетів нової  антропологічної парадигми у мовознавстві: теоретичні постулати та практика вивчення» (грант Державного фонду фундаментальних досліджень при МОН України). 

Брала участь у проектах: «Актова латинаяк компонент мовно-культурної ситуації в Україні XV-XVI ст.» (грант Американської Ради наукових товариств у сфері гуманітарних наук (ACLS), (2001-2002рр.), «Лабораторія наукового проекту» Міжнародного фонду «Відродження» (2004 р.).

Проходила стажування по програмі «Середньовічні студії» м. Брно (Чехія) - 2003 р.

Під керівництвом В.М. Миронової було захищено 5 кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови, 1 – зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.

Сфера наукових зацікавлень: латинська мова доби Середньовіччя та Нового часу, історія латинської мови, народна латина, історія східноєвропейського Середньовіччя.

Є автором більше 70наукових праць і навчально-методичних розробок.

 

Основні публікації:

 1. Антична література : Довідник / за ред. С.В.Семчинського. – К., 1993. – (у співавт.).
 2. Інтерференційні зміни у системі актової латини // Українське мовознавство. – № 23. – К., 2002. – С. 76–81.
 3. Латинська мова : підручник для гуманітарних факультетів. – Львів : УКУ, 2002. – 300 с. – (у співавт.).
 4. Латинська мова : підручник для дистанційного навчання. – К., 2002. – 150 с. – (у співавт.).
 5. Порівняльна характеристика латиномовних актових книг // Пам’ять майбутнього. Збірник наукових праць. – Вип. 1. – К., 2002.
 6. Антична література. Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів. – К. : Либідь, 2005. – 480 с. (наук. редакт.).
 7. Латинська мова. Підручник для студентів спеціальностей «класичні мови» та «історія». – К. : Знання, 2005. – 608 с. – (у співавт.).
 8. Функціонування латинської актової мови на території правобережної України в ХV–XVI ст. // Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 6. Opis, konfrontacja, przekład. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocіawskiego, 2008. – S. 305–312.
 9. Латина як дипломатична мова української еліти XVI-XVII ст.// Studia Linguistica : Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К. : ВПЦ «Київський ун-тет», 2009. – С. 200–205.
 10. Латинська мова : підручник. – К. : ВПЦ «Київський ун-тет», 2010. – 894 с. – (у співавт.).
 11. Лінгвістична ситуація в Римській імперії ІІІ – IV ст. // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Вип. 122. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2010. – С. 148–153.
 12. Українсько-давньогрецько-латинський словник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 273 с. – (у співавт.).
 13. Античні автори в гомілетиці Києво-Могилянської Академії //StudiSlavistici– IX. – 2012. – P. 273-289.
 14. Латинська мова в Україні XV – початку XVII століття: монографія – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – 591 с. – (у співавт.).
 15. Latinitas in the Polish Crown and the Grand Duchy of Lithuania:It’s impact on the development of Identities. Firenze University Press. – 2014. – 178 p.
 16. Енциклопедичний словник класичних мов – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 463 с. – (у співавт.).