Михайлова Олена Григорівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Дата народження: 16.08.1957

Закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка в 1979 році за спеціальністю «російська мова і література, латинська мова».

У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Архаїзація елементів мови в процесі її розвитку» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1982 року: викладач, з 1992 р. – ст. викладач, з 2000 р. – доцент кафедри загального мовознавства та класичної філології, з 2016 р. – доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики. Педагогічний стаж становить 30 років. 

Викладає курси:

 • «Антична міфологія»,
 • «Медична та біологічна латина»,
 • «Вступ до класичної філології»,
 • «Латинська текстологія: С.J. Caesar “Commentariidebello Gallico”, M.T. Cicero “Oratioprimain Catilinam”»,
 • «Нормативна граматика латинської мови».

Проходила стажування на кафедрі класичної філології Інституту іноземних мов ім. Моріса Тореза (Москва); на кафедрі латинської мови Київського медичного університету імені О.О. Богомольця; на кафедрі історії Києво-Могилянської академії.

Учасник науково-дослідної роботи кафедри загального мовознавства та класичної філології, проект «Класичні та сучасні мови у  контексті пріоритетів нової  антропологічної парадигми у мовознавстві: теоретичні постулати та практика вивчення» (грант Державного фонду фундаментальних досліджень при МОН України). 

Сфера наукових зацікавлень: антична міфологія, історична ономастика, антична теоніміка, когнітивна термінологія, теорія прецедентного імені.

Є автором 50 наукових і науково-методичних робіт.

Основні публікації:

 1. Антична література: Антична міфологія. Антична література. Антична риторика: навчальний посібник. – К. : Либідь, 2005. – 488 с. – (у співавт.).
 2. Медична та біологічна латина. Основи термінології: навчальний  посібник. – К. : ВПЦ «Київський университет», 2007. – 160 с. – (у співавт.).
 3. Деякі аспекти функціонування латинських теонімів у сучасній українській мові // Slavica Wratislaviensia CXLVII. Wyraz i zdanie w jezykach slowianskich 6. – Opis, konfrontacja, przeklad. – Wroclaw: Wydavnictwo Universitetu Wroclawskiego, 2008. –  S. 295-303.
 4. Прагматичний аспект дослідження греко-латинських міфотеонімів (на матеріалі асоціативних словників російської та української мов) // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. – Сер. Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2008. – Вип. 17. – С. 64-67.
 5. Прецедентні висловлювання як мікроконтекст для античних міфотеонімів // Studia Linguistica. – К. : ВПЦ «Київський университет», 2009. – Вип. 2. – С. 257-263.
 6. Пропріальні міфотеоніми як універсально-прецедентні імена в українській та російській мовах / О. Г. Михайлова // SlavicaWratislaviensiaCL. Wyraz i zdanie w jezykach slowianskich 7. – Opis, konfrontacja, przeklad. – Wroclaw: Wydavnictwo Universitetu Wroclawskiego, 2009. –  S. 157-165.
 7. Прецедентні феномени в сучасній українській рекламі (за даними асоціативного експерименту) // UkrainicabrunensiaII. Україністика: минуле, сучасне, майбутнє. –  Брно, 2009. – С. 218-225.
 8. Асоціативний експеримент як засіб виявлення культурної компетентності учнів старших класів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К. : „Педагогічна преса”, 2009. – С. 18-19.
 9. Ахиллесова пята как вербальный прецедентный феномен // Non multum, sed multa: Немного о многом. У когнитивных истоков современной терминологии: сб. науч. трудов в честь В.Ф. Новодрановой. – М. : Авторская Академия, 2010. – С. 547-555. 
 10. Міфічні імена з «порожнім» денотатом як мовна реальність // Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. праць. – Вип. 29. – Київ : ВПЦ „Київський університет”, 2010. – С. 110-116.
 11. Pervisibiliaadinvisibiliaяк принцип побудови дескриптивних міфологічних комплексів у латинській мові // Studialinguistica. Зб. наук. праць. – Вип. ІV. – К. : ВПЦ „Київський університет”, 2010. – С. 185-189. 
 12. Прецедентні імена з античних міфів в ономастичному просторі роману Ліни Костенко «Записки українського самашедшего» // Studialinguistica. Зб. наук. праць. – Вип. V. – К. : ВПЦ „Київський університет”, 2011. – С. 154-160.
 13. Енциклопедичний словник класичних мов. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2015. – 464 с. (у співав.)
 14. Ономастична метафора в поезії Ліни Костенко / О. Г. Михайлова // Ukrainistica: minulost, přítomnost, budoucnostIII. Jazyk. – Brno: Galium, 2015. – P. 349-356.