Ничаюк Світлана Петрівна

Асистент кафедри загального мовознавства та класичної філології

Дата народження: 03.08.1973

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1995 році, отримавши кваліфікацію «філолог, викладач української мови та літератури», «викладач латинської мови».

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1995 року на посаді асистента кафедри загального мовознавства та класичної філології. Загальний педагогічний стаж становить 19 років.

Викладає курси:

  • «Латинська мова»,
  • «Юридична латина»,
  • «Латиномовна наукова термінологія».

У 2005 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. Працює над кандидатською дисертацієюза темою: «Концепт ВЛАСНІСТЬ в українській та латинській мові».

Проходила стажування в Інституті української мови НАН України (2011 р.).

Учасник науково-дослідної роботи кафедри загального мовознавства та класичної філології, проект «Класичні та сучасні мови у  контексті пріоритетів нової  антропологічної парадигми у мовознавстві: теоретичні постулати та практика вивчення» (грант Державного фонду фундаментальних досліджень при МОН України). 

Сфера наукових зацікавлень: когнітивна лінгвістика, лінгвоконцептологія, етнолінгвістика, комп’ютерна лінгвістика.

Основні публікації:

  1. «Латинізми в «Енеїді» І. Котляревського» // Наукова спадщина професора С. В. Семчинського і сучасна філологія. Частина друга. – К.: ВПЦ «Київський університет»,2001. – С.175-178.
  2. Комп’ютерна лінгвістика в Україні// Мовні і концептуальні картини світу. –Зб. наук. праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2003.– № 9. – С. 213-215.
  3. Теорія та практика машинного перекладу в Україні // Мовні і концептуальні картини світу. – Зб. наук. праць. – № 14. – К.: ВПЦ «Київський університет»,2004. – С. 56-60.
  4. Латинська мова для юридичних факультетів. Навчальний посібник. – К. : КНЕУ, 2006. – 204 с.
  5. Модульні контрольні роботи для студентів юридичного факультету. Тестові завдання для модульного контролю з класичних мов для студентів І-их курсів. Навч. посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет»,2007. – С. 19-26. – (у співавт.).
  6. Латинська мова для правознавців : практикум. – К. : КНЕУ, 2011. – 170 с.