Руда Наталя Вікторівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Дата народження: 07.09.1982

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 2004 році за спеціальністю «Мова та література (латинська, давньогрецька, українська)» і здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з класичних мов, української мови і літератури.

У 2009 р.захистила кандидатську дисертацію на тему «Мовна репрезентація категорії демінутивності: універсальне та ідіоетнічне» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 2007 року на посаді асистента кафедри загального мовознавства та класичної філології. З 2016 року є асистентом кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики. Загальний педагогічний стаж у вищій школі IV рівня акредитації становить 11 років. Загальний науковий стаж – 14 років.

Викладає курси:

 • «Латинська мова»,
 • «Юридична латина»,
 • «Вступ до мовознавства»,
 • «Загальне мовознавство»,
 • «Історія лінгвістичних учень»,
 • «Теорія мови»,
 • «Давньогрецька мова»,
 • «Основи наукового дискурсу»,
 • «Латинськомовна термінологія»,
 • «Історія давньогрецької літератури», 
 • «Історія римської літератури» та ін.

Брала участь у міжнародних наукових семінарах з питань класичної філології в рамках Міжнародної школи гуманітарних наук Східної і Центральної Європи у Варшаві (Центр досліджень античної традиції Варшавського університету) (2006 р.).

З метою підвищення рівня філологічної кваліфікації перебувала на навчанні в Афінському національному університеті імені Каподістрії (Греція) (2013 р.).

Відповідальна за IV, V і ІХ випуски фахового збірника наукових праць «Studia Linguisticа», заснованого кафедрою загального мовознавства та класичної філології.

Сфера наукових зацікавлень: когнітивна лінгвістика, етнопсихолінгвістика, класична філологія, історія мовознавства.

Є автором 27 наукових праць і навчально-методичних розробок.

 

Основні публікації:

 1. Історія лінгвістичних учень : [Навчальний посібник] /Наталя Вікторівна Руда. –  К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 256 с.
 2. Енциклопедичний словник класичних мов // Звонська Л.Л., Корольова Н.В.,  Лазер-Паньків О.В. та інші / Н. В. Руда. –  К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 464 c.
 3. Мовна репрезентація категорії демінутивності (на матеріалі української, англійської та латинської мов) // Голубовська І.О., Шовковий В.М., Лефтерова О.М. та ін. Класичні мови і сучасне мовознавство : [Хрестоматія для студентів-класиків]  / Н.В.Руда. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2015. –С. 365-385.
 4. Іменники-демінутиви української та латинської мов: семантика і функції // Проблеми зіставної семантики : [Збірник наукових статей] / Н.В.Руда. – Вип. 12. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 63-69. (Фахове видання)
 5. Демінутивізовані дієслова в українській і латинській мовах: семантика та функції // Ukrajinistika: minulost, p̌ritomnost, budoucnost. Jazyk. III: [Kolektivnimonografie] / Н. В. Руда. – Brno, 2015. – C. 417-422. (Фахове (міжнародне) видання)
 6. Вторинна демінутивізація: причини, функції, семантика (на матеріалі української та латинської мов) // Молодий вчений : [науковий журнал] / Н.В.Руда. – № 5 (20) травень, Ч. 3. – 2015. – С. 11-13. (Фахове видання)
 7. Демінутивізовані прислівники і дієслова української та латинської мов (зіставний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : [Збірник наукових праць] / Н. В. Руда. – Вип. 51. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2015. – С. 438-443. (Фахове видання)
 8. Категорія демінутивності в латинській мові (формально-семантичний аспект) // StudiaLinguistica: [Збірник наукових праць] / Н. В. Руда. – Вип. 8. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – С. 105-109. (Фахове видання)
 9. Языковая репрезентация категории диминутивности (на материале латинского языка)// Научное обозрение: гуманитарные исследования / Н. В. Рудая. – № 8. – Москва, 2014. – С. 102-105.  (Фахове (міжнародне) видання)
 10. Лінгвістичні вчення доби античності/ Н. В. Руда.[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.pinax.com.ua/wp-content/uploads/2016/02/Stattia-Ruda-1.pdf