Штиченко Іванна Юріївна

 

Асистент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики

Дата народження: 13.11.1977

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1999 році, отримавши кваліфікацію магістра класичної філології та української мови і літератури.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1999 року на посаді асистента кафедри загального мовознавства та класичної філології, з 2016 року – асистент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики. Педагогічний стаж становить 16 років.

Викладає нормативний курс латинської мови для студентів Інституту філології, на історичному, юридичному, філософському факультетах, в Інституті міжнародних відносин.

Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Рецепція латинських фразеологізмів у сучасних європейських мовах (на матеріалі української, італійської та англійських мов)».

Була учасником науково-дослідної роботи кафедри загального мовознавства та класичної філології, проект «Класичні та сучасні мови у  контексті пріоритетів нової  антропологічної парадигми у мовознавстві: теоретичні постулати та практика вивчення» (грант Державного фонду фундаментальних досліджень при МОН України). 

Сфера наукових зацікавлень: латинська та італійська мови, фразеологія сучасних європейських мов, латинська термінологія у сучасних європейських мовах.

 

Основні публікації:

  1. Дискусія між аналогістами та аномалістами у трактаті Варрона “Про латинську мову” // Наукова спадщина професора С.В.Семчинського і сучасна філологія. Збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001. – Ч. 2. – С. 123-129.
  2. Програма курсу “Латинська мова” для студентів спеціальності “літературна творчість” Інституту філології. – К., 2003.
  3. Словозміна та словотвір у трактаті «Про латинську мову» Варрона. // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. – К.: «Логос», 2004. – Вип. № 10. – С. 554-558.
  4. Тематична класифікація фразеологізмів латинської мови із соматичним компонентом (семантико-когнітивні виміри)// Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 304-310.