Вступ до літературознавства

Курс «Вступ до літературознавства» дає студентові початкові, базові уявлення про загальні властивості літератури як мистецтва слова, про закони побудови художнього твору, особливості письменницької праці та про широкий спектр явищ, які складають літературний процес (діалог письменника та читача, зміна літературних стилів, суспільна рецепція творів письменства та ін..), знайомить студентів із літературознавчими школами, окремими науковими працями різних етапів розвитку естетичної думки.

Викладач: 

Яровий Олександр Степанович

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: