Актуальні проблеми етнології

Структура курсу відтворює корпус основних теоретичних питань етнологічної науки: провідні теорії етнічності і класифікації етносів, завдяки яким увесь процес соціокультурного розвитку набуває системного і упорядкованого характеру; процеси  антропогенезису й етногенезису,  що пояснюють факт антропологічної  різноманітності людства і наявності у кожної раси своїх відмінних ознак; механізми формування психології етносу і усвідомлення людиною своєї приналежності до рідного народу. 

Викладач: 

Копаниця Любов Миколаївна

Мова викладання: 
Форма контролю: